Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Olgierd Massalski"

Optymalizacja konstrukcji transformatora obrotowego DOI:10.15199/74.2017.11.3


  Spośród zastosowań transformatorów obrotowych można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza, w której transformatory obrotowe są używane do zastosowań sygnałowych. Druga, w której mają one zastosowanie energetyczne. Zastosowania sygnałowe są następujące: odczyt i zapis sygnałów analogowych na taśmach magnetycznych np. w magnetowidach. W energetyce wyróżnia się znacznie więcej zastosowań i są one następujące: zasilanie wzbudzenia w maszynach synchronicznych, sztuczne satelity, przekazywanie energii z ruchomych baterii słonecznych, zasilanie obrotowego radaru lotniczego, anten odbierających sygnały, w transformatorach spawalniczych, w maszynach asynchronicznych zasilanych dwustronnie, zasilanie systemu kontroli trakcji w samochodach, aplikacje wymagające dużych prędkości obrotowych, np. wiertarki, inne - zasilanie rezystorów suwakowych, aplikacje pracujące w dużych temperaturach, wymagające dużych sprawności i małych rozmiarów. Optymalizacje przeprowadzono w programie Matlab dla zadanych parametrów takich jak: - moc, - przyjęta wartość strat mocy oraz wartość przepływu magnesującego, - maksymalna dopuszczalna indukcja, - wymiary okna na uzwojenie, Mgr inż. Olgierd Massalski (olgierd.massalski@gmail.com) - ABB Sp z o.o., Łódź - minimalny promień wewnętrzny, - wielkość szczeliny, - częstotliwość pracy. W trakcie optymalizacji dokonano badań dla wszystkich konstrukcji, takich jak: - zależność funkcji kosztu od promienia, szczeliny, - zależności kosztu dla różnych punktów startowych, - zależności masy oraz kosztu od strat mocy i przepływu magnesującego. Parametryzacja rdzenia cylindrycznego Przypadek 0 - przypadek ogólny, w którym występują wszystkie zmienne niezależne, w przypadku 1 - szerokość kolumny jest stała, natomiast przypadek 2 - jest to przypadek, w którym w każdej płaszczyźnie rdzenia jest ten sam przekrój. Rys. 1. Parametryzacja rdzenia cylindrycznego: R1 - promień wewnętrzny rdzenia, R2 - promień wewnętrzny okna, R3 - pro[...]

Projekt, wykonanie i pomiary transformatora laboratoryjnego z rdzeniem w technologii UNICORE DOI:10.15199/74.2018.3.2


  W ramach odbytej praktyki studenckiej w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie w Zakładzie Trakcji Elektrycznej wykonano transformator laboratoryjny. Zakład Trakcji Elektrycznej ma bogatą bazę źródeł prądu stałego i przemiennego, jednak brakowało w niej transformatora na niskie napięcia mogącego dać na zaciskach wyjściowych duży prąd. Transformator ma następujące parametry: 230 V/120 V, 60 V, 30 V 50 Hz, co przy mocy 2650 VA daje odpowiednio następujące prądy 12 A/22,1 A, 44,2 A, 88,2 A: - klasa izolacji F, - rodzaj pracy C, - chłodzenie naturalne, - stopień ochrony IP00. Do rozważenia wybrano trzy rdzenie. Spośród nich wybrano rdzeń DUO3. Rdzeń UNCUT nie nadawał się do zastosowania z powodu "szytego" uzwojenia. Sposób łączenia blach rdzenia DUO3 pozwalał spodziewać się lepszej przewodności magnetycznej oraz cichszej pracy w porównaniu z rdzeniem BUTT2. W wykonanej konstrukcji zastosowano drut okrągły izolowany emalią o[...]

 Strona 1