Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Rachtan-Janicka"

Podział i charakterystyka hydrokoloidów stosowanych w żywności bezglutenowej


  Celiakia jest enteropatią zapalną jelita cienkiego o podłożu immunologicznym spowodowaną nietolerancją glutenu (białka zawartego w zbożach - pszenicy, jęczmieniu i życie). Częstość występowania choroby trzewnej w Europie i Ameryce Północnej szacuje się na 1:100 - 1:300 przypadków. W Polsce w badaniach przesiewowych w kierunku celiakii wykazano, że częstość występowania celiakii u dzieci w wieku szkolnym wynosi 1:215 przypadków.Jedynym sposobem leczenia celiakii jest przestrzeganie przez całe życie diety bezglutenowej. Osoby chore mogą bezpiecznie stosować w swojej diecie (oprócz orzechów, owoców, warzyw i mięsa) produkty naturalnie bezglutenowe, tj.: - zboża bezglutenowe (ryż, kukurydza, proso, sorgo, teff oraz owies1), - pseudozboża (gryka, amarantus, komosa ryżowa), - produkty skrobiowe (ziemniaki, tapioka, maniok, sago2). Za bezglutenowe uznaje się również produkty przetworzone, w których według ustaleń FAO/WHO zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg (oznacza się je międzynarodowym znakiem przekreślonego kłosa).W przemysłowej produkcji pieczywa i ciasta bezglutenow[...]

Ocena stopnia akceptacji bezglutenowego chleba owsianego*

Czytaj za darmo! »

W krajach europejskich częstość występowania celiakii szacuje się na 1 przypadek na 130-300 osób. Jedynym skutecznym sposobem jej leczenia jest restrykcyjne stosowanie diety bezglutenowej przez całe życie. Zgodnie z raportem na temat trendów i zmian na rynku żywności bezglutenowej [1], ta gałąź przemysłu spożywczego ma znaczny potencjał wzrostu, nie tylko w Europie,[...]

Znakowanie żywności informacją o substancjach i produktach powodujących alergie DOI:


  Nie, dziękuję, alergia… - słysząc te słowa, większość konsumentów ze zrozumieniem pokiwa głową, często serdecznie współczuje osobie, która je wypowiada i za chwilę przestaje zastanawiać się, jak wygląda życie osoby chorej. Są jednak istotne zagadnienia, nad którymi warto się zastanowić, szczególnie gdy tę żywność się wytwarza i jeśli przyjmiemy, że liczba diagnozowanych przypadków alergii w Polsce i na świecie stale rośnie, a koszty jakie ponosi społeczeństwo, w przypadku leczenia chorych są wysokie. Bo czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że nie zna nikogo z alergią? Czym jest alergia pokarmowa? Najprostszą definicją będzie określenie, że jest to zespół powtarzalnych, niekorzystnych (negatywnych) i obiektywnie stwierdzanych objawów związanych ze spożyciem pokarmów, które są konsekwencją swoistej reakcji układu odpornościowego (mechanizmy IgE zależne i/lub IgE niezależne). Lista stwierdzanych objawów alergii pokarmowej jest bardzo szeroka; mogą one dotyczyć objawów: - skórnych (np. pokrzywka, wysypka, rumień), - z przewodu pokarmowego (np. zespół jelita drażliwego, enteropatie, zapalenie jelita cienkiego, okrężnicy, jelita grubego czy odbytnicy), - z dróg oddechowych (np. katar, świąd uszu, kaszel). Powyższe objawy mogą mieć różny stopień intensywności i uciążliwości, od nieznacznego pogorszenia jakości życia, aż po wstrząs anafilaktyczny (znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i jednoczesne zaburzenia oddychania), który grozi choremu śmiercią. Podstawą leczenia pacjentów z alergią pokarmową jest stosowanie diety eliminacyjnej, czyli całkowite wykluczenie z diety wszystkich produktów, składników i ich pochodnych, które mogą powodować objawy alergii. Nie ma zdefiniowanej ilości produktu, składnika czy pochodnych, który może wywołać objawy, to kwestia osobnicza, gdyż zdarza się, że reakcję układu odpornościowego wywoła ilość składnika na granicy jego wykrywalności w produkcie końcowym. Dietę eliminacyjną stosuje s[...]

 Strona 1