Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Witold ZALEWSKI"

"Co mogę weryfi kować, a czego nie?" - bolączka polskich PODGiK DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł Pana Krzysztofa Sobczaka tak mnie zainspirował, że postanowiłem przedstawić swój punkt widzenia, czyli wykonawcy, autora opracowań geodezyjnych. Nie da się ukryć, iż od lat niezmiennie proces weryfi kacji i czas oczekiwania /tygodnie, miesiące/ na otrzymanie uwierzytelnionych dokumentów z PODGiK to chyba zmora każdego geodety. Mam wręcz wrażenie, że proces ten się pogłębia, spychając głównych twórców geodezyjnych baz danych /wykonawców/ na margines geodezji - to niedopuszczalne. Przecież cierpią na tym nie tylko geodeci, ale przede wszystkim zleceniodawcy, in[...]

"Żółte słupki" - mit o prawidłowym oznaczeniu pasa drogowego DOI:


  Kiedyś na pewnej konferencji geodezyjnej, w luźnej rozmowie na temat granic nieruchomości, jako dobry przykład dbałości o ich stan jako przykład podano sposób oznaczania pasów drogowych dodatkowymi, żółtymi słupkami z napisem "pas drogowy". Żaden z rozmówców nie miał wówczas wątpliwości, że jest to dobre działanie ze strony zarządcy drogi.Z pewnością każdy poruszający się drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zauważył, że wzdłuż drogi osadzone są betonowe żółte słupki. Czasami jest ich tak dużo, zwłaszcza na zjazdach, że aż oczy bolą. O ile sam słupek mógłby być różnie interpretowany przez użytkowników drogi, to po odczytaniu umieszczonego na nich napisu "Pas Drogowy" wszystko staje się jasne - to granice oddzielające drogę od pozostałych gruntów. Ileż to pracy i pieniędzy kosztowało oznaczenie długich na dziesiątki kilometrów dróg. Sprawdzenie, weryfikacja, wznowienie czy ustalenia granic, a następnie oznaczenie ich dodatkowymi "żółtymi słupkami". Tylko podziwiać i brać przykład, jak dbać w terenie o stany prawne granic nieruchomości. I faktycznie tak powinno być, ale niestety nie jest. Pewnego dnia przyszedł do mnie załamany klient (gospodarz), który na skutek oznaczenia "Pasa Drogowego" musiał się cofnąć od faktycznego pasa drogi w głąb swojej działki o ok. 8 m. Opowiadał mi: Któregoś dnia, idąc rano na m[...]

 Strona 1