Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ ZIELIŃSKI"

Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium Space-Loft DOI:10.15199/9.2019.7.3


  1. Wprowadzenie Aerożele są materiałami o strukturze mikroporowatej i gęstości w zakresie od 5 kg/m3 do 500 kg/m3. Zostały wynalezione w 1931 r. przez Stevena Kistlera (USA) [2]. W okresie prawie trzydziestu lat ich rozwój został początkowo spowolniony z powodu czasochłonnej i pracochłonnej technologii produkcji, związanej z wymianą rozpuszczalników. Przełomu dokonał S.J. Teichner (Francja), który zastąpił krzemian sodu alkoksysilanem [2]. Aerożele wytwarzane są w procesie żelowania. Żele poddawane są procesowi suszenia w autoklawach w warunkach nadkrytycznych, w celu zachowania struktury materiału [1], [2]. Aerożele krzemionkowe (SiO2) znane są od lat sześćdziesiątych. Są produkowane w formie pianek otwarto-komórkowych lub proszków. Charakteryzują się bardzo małymi wymiarami porów (ok. kilkudziesięciu nm) i niską przewodnością cieplną k [1]. Aerożele w czystej postaci cechuje niska wytrzymałość na ściskanie oraz wysoka podatność na pękanie. W celu zwiększenia przydatności tego materiału w różnych gałęziach przemysłu, od budownictwa po kosmonautykę, opracowano kompozyty aerożelowe, które często występują w postaci mat [7]. Od niedawna na rynku polskim dostępne są maty aerożelowe firmy Aspen Aerogels (USA). Do badań wybrano matę aerożelową o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft o grubości 10 mm i gęstości 150 kg/m3. Producent podaje wartość przewodności cieplnej k warstwy takiej maty, ale o grubości 5 mm równą 0,014 W/(m·K) [8]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej k(l) w zakresie temp. od ok. 0oC do ok. 50oC próbek złożonych z jednej warstwy maty o grubości 10 mm, dwóch (20 mm), trzech (30 mm) i ostatecznie czterech warstw maty o łącznej grubości 40 mm. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. 258 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/[...]

 Strona 1