Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Lelonek"

Wybrane aspekty zarządzania portfelem na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego DOI:10.15199/17.2019.2.2


  Rozwój wspólnego rynku gazu ziemnego w Europie był możliwy m.in. dzięki odkryciu na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku złóż w Groningen w Holandii oraz odkryciu gazu na obszarze Morza Północnego. Dostęp do znaczących źródeł gazu dał podwaliny pod budowę europejskiego rynku gazu ziemnego. Do jego stworzenia konieczna była budowa infrastruktury przesyłowej, od źródeł gazu jak również połączeń zwanych interkonektorami pomiędzy odrębnymi obszarami rynkowymi. Przyczyniło się to do zwiększenia możliwości wymiany handlowej, jak również lepszego zarządzania bezpieczeństwem dostaw. Obecnie ze względu na rozwój rynku gazu skroplonego (LNG), rynek gazu ziemnego staje się rynkiem o charakterze globalnym. Transport morski LNG, w połączeniu z wzrastającą możliwością produkcji gazu skroplonego w terminalach skraplających, wpływa na wzrost konkurencji po stronie podażowej. Spowodowało to m.in. powstanie rynku spotowego LNG a pojedyncze ładunki LNG są kierowane na rynki, gdzie można uzyskać wyższą cenę za oferowany produkt. Koszty związane z dostawami (w tym transport morski) muszą być oczywiście brane pod uwagę ale nie stanowią istotnego ograniczenia. Od lat dziewięćdziesiątych na obszarze Europy obserwowany był znaczny wzrost zużycia paliwa gazowego. W szczytowym momencie łączne zużycie gazu ziemnego w państwach, które są obecnie członkami Unii Europejskiej (EU 28) dochodziło do poziomu około 500 mld m3 rocznie. Jednocześnie mimo spadku zużycia gazu ziemnego, którego kulminacja miała miejsce w 2014 r. (spadek do poziomu około 380 mld m3), w roku 2017 obserwujemy kolejny już wzrost zużycia gazu ziemnego, które jest większe o blisko 50%1) 1) Dane o zużyciu gazu ziemnego w 2017 roku przez EU28 za https://ec.europa. eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_ markets_q4_2017_final_20180323.pdf w stosunku do roku 1990. Poniżej przedstawione jest historyczne zużycie gazu ziemnego w latach 1[...]

 Strona 1