Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Urbańczyk"

Wpływ parametrów procesu współosadzania elektrochemicznego na jakość otrzymanych kompozytów Co-nanoC DOI:10.15199/62.2019.2.17


  Kompozyty tworzone są w celu uzyskania właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych, jakich nie posiada żaden tradycyjny, znany materiał. W praktyce mogą one wykazywać wysoką twardość oraz dużą wytrzymałość mechaniczną, zwiększoną przewodność cieplną lub przewodność elektryczną1). Wybór składników materiału kompozytowego zależy przeważnie od przeznaczenia materiału i jego przyszłego zastosowania. Podczas otrzymywania materiałów kompozytowych należy wziąć pod uwagę właściwości poszczególnych komponentów i możliwe interakcje między nimi2, 3). Istnieje wiele metod otrzymywania kompozytów na matrycy metalowej. Ich wytwarzanie można podzielić na procesy przebiegające w fazie ciekłej, stałej oraz gazowej. Jedną z metod otrzymywania materiałów kompozytowych jest współosadzanie elektrochemiczne. Odnosi się ono do procesu polegającego na wzroście warstwy, która tworzy się na materiale podłoża (najczęściej na metalu) w wyniku elektrochemicznej redukcji jonów osadzanego metalu, znajdującego się w roztworze elektrolitu. Zabudowywanie cząstek inertnych w metalowej matrycy, w trakcie osadzania elektrochemicznego, jest dobrą alternatywną dla innych technik otrzymywania materiałów kompozytowych, szczególnie Politechnika Śląska, Gliwice The impact of electrochemical co-deposition parameters on the quality of Co-nanoC composites Wpływ parametrów procesu współosadzania elektrochemicznego na jakość otrzymanych kompozytów Co-nanoC DOI: 10.15199/62.2019.2.17 Mgr inż. Weronika URBAŃCZYK w roku 2017 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest technologiem w firmie Multi-tech Sp. z o.o. zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Specjalność - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Mgr inż. Ewelina URBAŃCZYK w roku 2014 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Chemii, Nieorganicznej Analitycznej i Elektrochemii tej uczelni. S[...]

 Strona 1