Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW K. TYRLIK"

Badanie handlowego chlorku rutenu: analiza, termograwimetria, widma w podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy elementarnej oraz badań termograwimetrycznych i spektralnych w podczerwieni czterech materiałów RuCl3aq pochodzących z firm Fluka, Johnson- -Matthey, Fabryka Odczynników Chemicznych - Lublin i Aldrich. Głównym składnikiem trzech pierwszych produktów jest RuClx(H20)y (x 3; y 3), natomiast materiał firmy Aldrich ma rozmaite typy wiązań Ru-O. zór chemiczny handlowe[...]

 Strona 1