Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA ROGULSKA"

Biogazownie rolnicze. Bariery rozwoju

Czytaj za darmo! »

Podano wiadomości ogólne o biogazie, jego powstawaniu, optymalne warunki jego produkcji oraz jej uwarunkowania. Przedstawiono ogólny schemat biogazowni oraz zaprezentowano bariery dla rozwoju biogazowni w Polsce. Raw materials and processes for manufg. biogas were briefly reviewed. Opportunities and limitations of prodn. of biogas in Poland were outlined. Biogaz jest gazem wytwarzanym przez mikroorganizmy z materii organicznej w wyniku fermentacji metanowej w warunkach beztlenowych. Dyrektywa 2003/30/UE definiuje biogaz jako paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny. W zależności od rodzaju materii organicznej (substratów) skład wytwarzane[...]

 Strona 1