Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA DROŻDŻAL"

Sorpcja uranu(VI) na glinach i minerałach glinowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu doniesień literaturowych zawierających wyniki doświadczalnych badań sorpcji uranu(VI) na glinach i minerałach glinowych, które mogą być użyte jako adsorbenty skutecznie usuwające uran z roztworów wodnych w zoptymalizowanych warunkach. Mechanizm sorpcji uranu zależy od pH. Niskie wartości pH przypisywane są wymianie jonowej, zaś wartości pH w obszarze alkalicznym kompleksowaniu powierzchniowemu. A review, with 28 refs., of the literature data concerning the adsorption of U from aq. solns. on natural and modified clays at varying temp. and pH. Uran jest ciężkim, srebrzysto-białym, ciągliwym i słabo paramagnetycznym metalem, który wykazuje w postaci sproszkowanej właściwości piroforyczne. W powietrzu łatwo ulega utlenieniu i pokrywa się warstewką tlenku. Poj[...]

 Strona 1