Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN WOŹNIAK"

Wpływ disiarczku węgla i aniliny na przebieg syntezy cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Badano proces otrzymywania cykloheksylotiolu z cykloheksenu i siarkowodoru na powierzchni katalizatora Co-Mo, w obecności disiarczku węgla i aniliny. Potwierdzono możliwość zastosowania siarkowodoru zanieczyszczonego disiarczkiem węgla ( 3% mol.) i aniliną (0,1% mol.). odstawowym surowcem do otrzymywania N-cykloheksylotioftalimidu, tzw. Santogardu, stosowanego jako inhibitor podczas wstępne[...]

 Strona 1