Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH STEFANIAK"

Badania struktury porów żelu krzemionkowego metodą termicznej desorpcji cieczy

Czytaj za darmo! »

Strukturę porów żelu krzemionkowego Si-60 charakteryzowano metodą termograwimetryczną. Desorpcję termiczną benzenu, acetonu i wody z powierzchni żelu krzemionkowego badano z użyciem derywatografu w warunkach quasi-statycznych. Na podstawie krzywych desorpcji wyznaczono krzywe różniczkowe rozkładu objętości rdzeni porów względem ich promieni oraz obliczono całkowitą objętość porów. Przeprowa[...]

 Strona 1