Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ K.M. KABZIŃSKI"

Rozwój zakwitów sinicowych w Polsce na przykładzie zbiornika sulejowskiego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad warunkami rozwoju zakwitów sinicowych w zbiorniku sulejowskim, przeprowadzonych w latach 1983 - 2003. Zaprezentowano również rezultaty dokonanej analizy wpływu podstawowych parametrów środowiska wodnego zbiornika na intensywność rozwoju tych zakwitów. Głównym powodem utworzenia zbiornika zaporowego na Pilicy był defi- cyt wody pitnej dla Łodzi oraz umiejsco[...]

Badanie właściwości enzymów unieruchomionych metodą szybkiej immobilizacji na złożach do chromatografii powinowactwa

Czytaj za darmo! »

W badaniach stosowano złoża do chromatografii kowalencyjnej z wymianą mostków disiarczkowych, złoża z immobilizowanymi związkami rtęci oraz złoża do chromatografii biopowinowactwa. Stwierdzono, że maksimum aktywności preparatów w istotny sposób zależy od wartości pH i temperatury. Poszczególne preparaty różniły się także pod względem odporności termicznej oraz trwałości wiązania z nierozpusz[...]

 Strona 1