Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krystian Chrzan"

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Inżynier Mieczysław Konstanciak (1931-2008) DOI:

Czytaj za darmo! »

Mieczysław Konstanciak urodził się 23 września 1931 r. w miejscowości Zaścianek (powiat Słonin). Ojciec Michał był kombatantem wojny polsko-bolszewickiej, osadnikiem wojskowym, który otrzymał ziemię, by stworzyć gospodarstwo rolne. Matka miała na imię Józefa, z domu Kozakiewicz. Młodszy brat Zbigniew urodził się w 1938 r. 10 lutego 1940 r. cała rodzina została zesłana do Nowego Rasztadu w rejonie tocimskim, obwód Wołogda k. Archangielska. 23 sierpnia 1944 r. zostali odesłani do obwodu odeskiego, a w lutym 1946 r. przyjechali na Dolny Śląsk i po kilku miesiącach otrzymali gospodarstwo rolne w Widawie pod Wrocławiem (obecnie w granicach miasta). Mieczysław Konstanciak przez dwa lata chodził do szkoły pods[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Prof. Tadeusz Łobos (1938-2014) DOI:

Czytaj za darmo! »

Tadeusz Łobos urodził się 1 czerwca 1938 r. w Samborze (woj. lwowskie). Ojciec Jan i matka Jadwiga z domu Mitek byli rolnikami. Gdy Tadeusz Łobos ukończył drugą klasę szkoły podstawowej w Samborze, rodzice w lecie 1946 r. zostali repatriowani do Polski, do Mysłakowic w okolicach Jeleniej Góry. W 1948 r. rodzina przeniosła się do pobliskiej Łomnicy, gdzie otrzymali gospodarstwo rolne. W 1955 r. Tadeusz Łobos ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze i został przyjęty na Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. W październiku 1960 r. obronił pracę dyplomową "Wpływ dwufazowe[...]

 Strona 1