Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam Gawłowski"

Rozdzielnice SN typu uniCell i multiCell oparte na wyłączniku VC-1 i rodzinie zabezpieczeń typu MUZ

Czytaj za darmo! »

Firma JM TRONIK oferuje bezpieczne w obsłudze i eksploatacji rozdzielnice typu uniCell i multiCell, w izolacji powietrznej. Podstawowe elementy obwodów pierwotnych (wyłącznik VC-1, rozłączniko-uziemnik RSF) i wtórnych (zabezpieczenia serii MUZ) są produkcji JM TRONIK, co jest unikalne wśród rodzimych firm. Zapewnia to inwestorom ciągłość i pewność serwisu, wysoką jakość dostarczanych urządz[...]

JM TRONIK - pasmo sukcesów w branży elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Firma JM TRONIK, która w ostatnich latach rozpoczęła produkcję w segmencie wyłączników SN typu VC-1, rozłączniko-uziemników typu RSF oraz rozdzielnic SN typu uniCell i multiCell, odnosi kolejne spektakularne osiągnięcia w swojej branży. Rozdzielnice produkcji JM TRONIK pracują w strategicznych obiektach elektroenergetycznych, takich jak kopalniane stacje wentylatorowe, zasilanie maszyn wyci[...]

ELEKTROBUDOWA SA - 55 lat rozwoju i twórczej współpracy z klientami

Czytaj za darmo! »

Rok 2008 był kolejnym rokiem wzrostu produkcji Zakładu w Koninie. Największa fabryka rozdzielnic w Polsce wyprodukowała 3699 pól rozdzielnic SN, 1745 pól rozdzielnic nN, 187 stacji kontenerowych oraz ok. 2000 metrów szynoprzewodów. Decydujący wpływ na poziom sprzedaży rozdzielnic mają ich wysokie parametry znamionowe oraz poziom techniczny. ELEKTROBUDOWA specjalizuje się w produkcji tzw. ciężkich rozdzielnic: przedziałowych, dwuczłonowych, łukoodpornych. Są to rozdzielnice o bardzo wysokich parametrach znamionowych: prąd znamionowy ciągły 4000 A dla 12 kV, 3150 A dla 17,5 i 24 kV oraz wysoki prąd znamionowy zwarciowy 1-sekundowy wytrzymywany: 50 kA dla 12 kV, 31,5 kA dla 17,5 kV i 25 kA dla 24 i 40,5 kV. Rozdzielnice o tych parametrach produkuje tylko kilka firm w Europie. P[...]

ELEKTROBUDOWA SA - nowości produktowe i kolejne wyzwania

Czytaj za darmo! »

Bieżący rok, mimo wszechobecnego kryzysu, jest dla spółki Elektrobudowa SA rokiem dobrym. Szacowany niewielki spadek obrotów w stosunku do poprzedniego roku jest skutkiem mniejszych inwestycji w elektroenergetyce. Wysoka jakość, dobre zarządzanie, podążanie za nowymi trendami rynkowymi, potencjał ludzki - między innymi te czynniki stoją za niekwestionowaną pozycją Elektrobudowy jako lidera branży elektroenergetycznej w Polsce. Działania rozwojowe części produktowej spółki koncentrowały się przede wszystkim na:  kompletnej ofercie rozdzielnic prądu stałego, robót budowlanomontażowych dla trakcji kolejowej i miejskiej,  kompletnej ofercie w zakresie szynoprzewodów PONTIS, wraz z montażem,  unowocześnianiu istniejących typów rozdzielnic nN i SN, [...]

Liczby to nie wszystko


  W 2011 r. zakład produkcji urządzeń ELEKTROBUDOWA SA w Koninie wyprodukował 2557 pól SN, 1381 segmentów nN, 84 stacje kontenerowe oraz 878 m bieżących szynoprzewodów nN. Jednak nie statystyka jest dla nas najważniejsza, pozycję lidera na polskim rynku zawdzięczamy głównie naszym klientom. Od kilku lat obserwujemy liberalizację polskiego rynku elektroenergetycznego, spowodowaną głównie wprowadzeniem ustawy o zamówieniach publicznych, która gwarantuje pełną konkurencyjność w tym sektorze. Wydawać by się mogło, że spowoduje to wybór tańszych rozwiązań kosztem sprawdzonych i przetestowanych marek i znanych producentów. W pierwszych latach rzeczywiście można było zauważyć ten trend, jednak ostatnio po fatalnych doświadczeniach związanych z wyborem tańszych urządzeń i wykonawców, inwestorzy wracają do sprawdzonych rozwiązań. Nie spełnił się scenariusz kreślony przez specjalistów, że rynek ulegnie całkowitemu "przemeblowaniu" i najważniejszym wskaźnikiem dla oferowanych wyrobów i usług pozostanie tylko cena. Patrząc na specyfikę realizacji obiektów elektroenergetycznych, uleganie fałszywemu przekonaniu, że cena jest jedynym kryterium, patrzenie na inwestycje jako "tu i teraz", nie w perspektywie kilkudziesięciu następnych lat, mogło doprowadzić do wielu awarii i niebezpieczeństwa dla pracujących tam ludzi. Widać także coraz wyraźniej, szczególnie w dużych spółkach energetyki zawodowej i dystrybucyjnej, trend do preferowania urządzeń produkowanych w polskich zakładach. Jeszcze kilka lat temu zachodnie koncerny były bardziej konkurencyjne niż ro[...]

Elektrometal Energetyka - kompleksowy dostawca usług dla elektroenergetyki DOI:


  Jednym z wyznaczników nowoczesnej firmy jest reagowanie na nowe rozwiązania i możliwości. Dzięki temu pojęcie innowacyjności ma bezpośrednie zastosowanie w produktach i usługach, z których korzystają z zadowoleniem jej klienci. Polska myśl techniczna w dziedzinie automatyki zabezpieczeniowej, aparatury rozdzielczej i łączeniowej jest już na zaawansowanym poziomie. W porównaniu z firmami o podobnym profilu produkcyjnym, ale kapitale zagranicznym, polskie spółki takie jak Elektrometal Energetyka mają ofertę tożsamą pod względem technicznym w danej grupie urządzeń. Przewagą konkurencyjną w stosunku do zagranicznych koncernów jest z pewnością duża elastyczność, przyjazna reakcja na zgłaszane problemy i uwagi dotyczące pracy urządzeń, konstruowanie urządzeń o intuicyjnej obsłudze, szybki serwis, krótkie czasy dostaw. Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka Elektrometal Energetyka udowodniła, że potrafi wpisać się w trend rozwoju polskiej energetyki zawodowej i przemysłowej. Nowoczesne produkty[...]

OPTIMA 145 - pierwsza polska rozdzielnica WN w izolacji gazowej


  Rozdzielnice w izolacji gazowej ze względu na nowoczesność i niezawodność zastosowanych rozwiązań są coraz częściej stosowane przez Inwestorów w nowo projektowanych i modernizowanych stacjach elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA SA, lider na rynku polskim w produkcji rozdzielnic nN i SN, ma w swojej ofercie nowoczesną, dwusystemową rozdzielnicę w izolacji gazowej (SF6 ) przeznaczoną do pracy w sieciach 110 kV o nazwie OPTIMA 145. ELEKTROBUDOWA SA od 1987 r. w swoim zakładzie w Koninie wyprodukowała ponad 30 tys. łukoodpornych pól rozdzielnic średnich napięć, przeprowadziła atesty dla 28 typów rozdzielnic SN, 3 typów rozdzielnic nN, oraz 2 typów skrzynek złączy kablowych SN. Teraz przyszedł czas na wyzwanie godne wielkości i kompetencji firmy - przeprowadzenie pełnych prób typu oraz wprowadzenie na rynek polski, europejski i światowy rozdzielnicy gazowej WN typu Optima 145. Doświadczenie w realizacji dużych obiektów elektroenergetycznych, stacji NN/WN oraz WN/SN (stała współpraca ze wszystkimi spółkami dystrybucyjnymi i przesyłowymi w kraju) przemawiało za rozszerzeniem działalności firmy także o część produktową na wysokich i najwyższych napięciach. Za rok ELEKTROBUDOWA SA będzie obchodzić swoje 60-lecie, ale z naszymi produktami, dzięki rozdzielnicy Optima 145, już teraz pokonu[...]

 Strona 1  Następna strona »