Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Florian Fink"

Doświadczenia z uruchomienia i testowania zabezpieczenia różnicowego przesuwnika fazowego DOI:10.15199/74.2018.4.4


  W ostatnich latach transmisja energii spowodowała wiele zmian w naszej sieci elektroenergetycznej. Zintegrowanie wielu odnawialnych źródeł energii zmieniło znacząco przepływy mocy. Wcześniej moc była przesyłana najczęściej z poziomów wyższego napięcia na niższe. Dziś sieci rozdzielcze również zasilają systemy przesyłowe. Dodatkowo środowisko rynku energii zmieniło się w wielu krajach, np. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co dodatkowo zwiększa dynamikę przepływu mocy elektrycznej. Tak operatorzy systemów przesyłowych (TSO), jak i operatorzy systemów dystrybucyjnych chcą sterować przepływem mocy, jak tylko to jest możliwe. Stosując przesuwniki fazowe, możliwe jest sterowanie przepływem mocy czynnej przez zmianę kąta fazowego prądów. Choć przesuwnik fazowy jest znaczącą inwestycją dla zakładu elektroenergetycznego, zostanie ona spłacona w ciągu kilku lat dzięki dynamice rynku energii. Na rys. 1 przedstawiono PF 400 kV:100 kV w jednym z niemieckich zakładów.Aby wyjaśnić zasadę działania PF, należy cofnąć się do podstaw przesyłu mocy czynnej w liniach przesyłowych. Dla uproszczonego modelu linii, gdzie pominięto straty rezystancyjne, wpływ na przepływ mocy czynnej P w linii elektroenergetycznej ma reaktancja X oraz różnica kątów fazowych φ1 - φ2 pomiędzy dwoma końcami linii, zgodnie ze wzorem (1) Wprowadzając dodatkowe przesunięcie fazowe δ wartość można zmieniać zgodnie ze wzorem (2) = 1 2 sin( 1 - 2) = 1 2 sin( 1 - 2 + ) 24 Rok LXXXVI 2018 nr 4 OPRACOWANIA - WDROŻENIA - EKSPLOATACJA Skutek działania przesuwnika fazowego można łatwo zasymulować za pomocą ustalonego modelu sieci, tj. w poniższym przykładzie z dwoma liniami równoległymi silna linia z niską reaktancją i słaba z dwukrotnie wyższą. Bez przesuwnika fazowego podejrzewamy, że przepływ mocy będzie taki jak pokazano na rys. 2, przez linię silną (linia 1 - górna w naszej topologii), prąd jest dwukrotnie większy od płynącego przez linię słabą (lin[...]

 Strona 1