Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Gerard Frankowski"

BEZPIECZEŃSTWO W SFEDERALIZOWANYCH SIECIACH INTERNETU RZECZY NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU H2020 symbIoTe DOI:10.15199/59.2017.6.102


  Bezpieczeństwo danych i sieci stanowiło wyzwanie od samego początku powstania sieci sensorowych i wywodzących się z nich sieci Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Duża liczba urządzeń o małej mocy, zróżnicowanie protokołów komunikacyjnych i technologii, a także brak dbałości o łatanie luk na poziomie sprzętu i systemu operacyjnego powodują, że Internet Rzeczy jest dziś jednym z najczęstszych źródeł włamań do sieci. Sensory i urządzenia sterujące (np. ilością ciepła, napięciem elektrycznym) przejmowane są przez intruzów, którzy wykorzystują je do przeprowadzania ataków typu DDoS (ang. Distributed Denial-of-Service), polegających na wysyłaniu przez intruzów tak dużej liczby pakietów do sieci teleinformatycznej, że sieć nie nadąża z obsługą żądań. Uniemożliwia to jej użytkownikom korzystanie z zasobów i usług tej sieci. W ostatnich latach powstaje potrzeba zacieśnienia współpracy między platformami Internetu Rzeczy mającymi różne pochodzenie i zastosowania, a tym samym - opartymi na innych technologiach. Dla przykładu, sieci telemetryczne służące do zdalnego przesyłania danych pomiarowych (np. temperatura, ciśnienie atmosferyczne) oparte są przeważnie na protokole MQTT (ang. Message Queuing Telemetry Transport), jednakże sieci zdalnego sterowania oświetleniem i przesyłem prądu (ang. smart grid) wykorzystują często dedykowane protokoły z rodziny OSGP (ang. Open Smart Grid Protocols) [1], [2]. Jednocześnie cała gama niewspółpracujących ze sobą protokołów komunikacyjnych jak CoAP (ang. Constrained Application Protocol), XMPP (ang. Extensible Messaging and Presence Protocol), LWM2M (ang. Lightweight Machine-to-Machine) używana jest do zdalnego przesyłania komunikatów w sieciach IoT takich jak Inteligentny Dom, Inteligentny Szpital itp. do zdalnego sterowania urządzeniami i odczytywania danych. Wyzwania cywilizacyjne XXI wieku w obszarze ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, oszczędności czasu i[...]

 Strona 1