Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Maleczek"

Zastosowanie modelu psychoakustycznego do badania jakości dźwięku wzmacniaczy lampowych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój elektroniki w ostatnich latach zaowocował bardzo dużymi zmianami w urządzeniach do rejestracji i odtwarzania dźwięku. W oparciu o najnowsze podzespoły półprzewodnikowe powstały elementy torów akustycznych o bardzo dobrych parametrach elektrycznych. Nie zawsze jednak poprawa mierzonych parametrów, zgodnie z określonymi normami, przekładała się na poprawę wrażeń odsłuchowych. Przykładem mogą być akustyczne tranzystorowe wzmacniacze mocy, które charakteryzując się znakomitymi parametrami (zniekształcenia nieliniowe na poziomie tysięcznych części procenta) przy bezpośrednim odsłuchu wywoływały nienajlepsze odczucia użytkowników. Doświadczeni słuchacze odczuwali brak naturalności dźwięku, rozmytą scenę muzyczną, a także - co było najbardziej uciążliwe - metaliczne brz[...]

Baterie słoneczne jako alternatywne źródło energii dla sił zbrojnych RP

Czytaj za darmo! »

Światło słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest coraz częściej wykorzystywane jako alternatywne źródło energii [1]. Zainteresowanie pozyskiwaniem energii z tego praktycznie niewyczerpanego źródła jest widoczne zarówno ze strony indywidualnych gospodarstw domowych, wielkich przedsiębiorstw, jak również wśród środowisk naukowych i militarnych [2]. Możliwe jest to dzięki m.in. technice fotowoltaicznej pozwalającej na wytworzenie ogniw PV przetwarzających energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną [3]. Ogniwa fotowoltaiczne będące podstawą budowy baterii słonecznych bazują głównie na materiałach półprzewodnikowych tworzących złącze typu p-n. Na skutek dostarczenia zewnętrznej energii w postaci fotonów, następuje generacja par dziura-elektron w obszarze złącza, które pod wpływem pola elektrycznego są wymiatane w kierunku obszaru o odpowiednim typie przewodnictwa. W ten sposób powstaje siła elektromotoryczna, a zjawisko to zwane jest efektem fotowoltaicznym wewnętrznym [4]. Ogniwa słoneczne wytwarzane są głównie na bazie krzemu krystalicznego (mono- i polikrystalicznego). Mniejszą część stanowią ogniwa wykonane z krzemu amorficznego, cienkowarstwowych materiałów półprzewodnikowych (np.: CdTe, CIS-CuInSe2, GaAs i inne) lub materiałów organicznych [5]. Głównym czynnikiem warunkującym możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w danym systemie jest jego sprawność, decydująca o parametrach energetycznych paneli słonecznych. Możliwość zastosowania systemów fotowoltaicznych dla potrzeb wojska wymusza spełnienie również innych znaczących wymagań, m.in. maskowania odporności na warunki środowiskowe, wymiarów i masy. W opracowaniu przedstawiono możliwość zastosowania baterii słonecznych dla potrzeb wojska. Zastosowanie w wojsku W ciągu ostatnich dekad obserwowany był szybki rozwój technologii elektronicznej i informatycznej. Nie[...]

Badania układów warstw zabezpieczających i kontaktów elektrycznych do zastosowań w quasielastycznych taśmach fotowoltaicznych DOI:10.15199/13.2015.8.3


  Wielkość produkcji modułów fotowoltaicznych na świecie ciągle rośnie w stałym tempie. To przyczynia się do ciągłego spadku cen, które są najniższe w historii [1, 2]. Obecnie najpopularniejszym typem modułu fotowoltaicznego jest moduł zbudowany na bazie ogniw z krzemu monokrystalicznego bądź polikrystalicznego. Składa się z 60 ogniw o wymiarach 156 mm × 156 mm. Warstwą nośną i zabezpieczającą jest szyba z hartowanego szkła. Układ taki ma szereg zalet ale ma też jedną ważna cechę: brak elastyczności. W przypadku instalacji dachowych bądź małych, średnich i dużych elektrowni cecha ta nie ma znaczenia. Jednak w przypadku urządzeń przenośnych często pożądaną cech jest elastyczność. Autorzy przedstawili takie koncepcje oraz wyniki pierwszych prac eksperymentalnych [3,4]. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dalszych prac mających na celu udoskonalenie zaproponowanego pierwotnie układu quasielastycznego. Skoncentrowano się na procesie cięcia dużych komercyjnych ogniw na mniejsze oraz modyfikacjach układu połączeń pomiędzy ogniwami tak aby były bardziej odporne na wielokrotne zginanie. Eksperyment Prace eksperymentalne prowadzono w oparciu o zaplecze badawczo- technologiczn[...]

Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w siłach zbrojnych RP - realizacja wniosku rozwojowego


  Światło słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest coraz częściej wykorzystywane jako alternatywne źródło energii [1]. Zainteresowanie pozyskiwaniem energii z tego praktycznie niewyczerpanego źródła jest widoczne zarówno ze strony indywidualnych gospodarstw domowych, wielkich przedsiębiorstw, jak również wśród środowisk naukowych i militarnych [2]. Możliwe jest to dzięki m.in. technice fotowoltaicznej pozwalającej na wytworzenie ogniw fotowoltaicznych przetwarzających energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną [3]. Ogniwa te wytwarzane są obecnie przede wszystkim na bazie krzemu. Głównym czynnikiem warunkującym możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w danym systemie jest jego sprawność, decydująca o parametrach energetycznych paneli słonecznych. Możliwość zastosowania systemów fotowoltaicznych dla potrzeb wojska wymusza spełnienie również innych znaczących wymagań, m.in. maskowania odporności na warunki środowiskowe, wymiarów i masy. W opracowaniu przedstawiono możliwość zastosowania baterii słonecznych dla zastosowań militarnych. Zastosowanie fotowoltaiki w wojsku W ciągu ostatnich dekad obserwowany był szybki rozwój technologii elektronicznej i informatycznej. Coraz doskonalsze i bardziej funkcjonalne urządzenia elektroniczne, stały się podstawą wyposażenia nowoczesnych armii. Wiele z tych urządzeń stanowi cześć mobilnego wyposażenia żołnierza. Konieczność zasilania ich energią elektryczną daje kierunek rozwoju alternatywnych źródeł energii elektrycznej [4]. Jest to jedno z głównych założeń prac, których realizację zapoczątkowano w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej (WITI). Baterie słoneczne mogą być stosowane jako awaryjne lub podstawowe źródło zasilania w miejscach o ograniczonej infrastrukturze energetycznej. Wykorzystanie ich podczas operacji militarnych w terenie zapewni pełną sprawność pododdziałów w przypadku braku dostępu do innych źródeł zasilania, zachowując tym samym ciszę na p[...]

Optymalizacja konstrukcji militarnych urządzeń zasilanych energią fotowoltaiczną


  Systemy fotowoltaiczne stanowią obecnie coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej [1]. Są coraz częściej wykorzystywane w urządzeniach przenośnych małej i średniej mocy. Systemy te znajdują swoje miejsce w zastosowaniach specjalnych takich jak wojsko, wykorzystując zalety związane z niewyczerpalnym źródłem energii, cichą i bezobsługową pracą. W przeciwieństwie do stacjonarnych cywilnych systemów, urządzenia militarne wykorzystujące baterie fotowoltaiczne muszą być przystosowane do surowych wymogów wojskowych, które związane są z ich bezpośrednim przeznaczeniem, charakterem i miejscem pracy. Kryteriów tych nie można pominąć podczas projektowania urządzeń, bowiem wpływają bezpośrednio na rodzaj i ilość zastosowanych paneli PV, jak i elementów współpracujących. Bazując na doświadczeniu przy tworzeniu tego typu urządzeń dla potrzeb Polskiej Armii przez WITI przy współpracy z IMIM PAN oraz WZŁ Nr 2 określono główne zagadnienia związane z dostosowaniem konstrukcji przyszłych urządzeń fotowoltaicznych do warunków pracy. Stworzone prototypowe systemy obejmowały (rys. 1): stanowisko kamery obserwacyjnej zestaw zasilania dla pojedynczego żołnierza, zasilania dla wozów bojowych, przewoźny system elektrowni polowej [2]. Pracują one w trybie awaryjnego lub wspomagającego zasilania dla zastosowania na obszarze Polski. Poniżej przedstawiono podsumowanie badań oraz perspektywy rozwoju z ukierunkowaniem na optymalizację konstrukcji w zależności m.in. od wymaganej mocy, zastosowania, waru[...]

Koncepcja quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych


  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym energii słonecznej jest coraz bardziej rozpowszechniane. Przemawiają za tym głównie czynniki dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również czynniki ekonomiczne. Ogniwa słoneczne są elementami przetwarzającymi energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w sposób bezpośredni. Jednym z aspektów stosowania baterii słonecznych jest całkowite uniezależnienie od sieci przemysłowej, co stwarza możliwość zbudowania awaryjnego źródła zasilania, bądź utworzenia generatora prądu elektrycznego w miejscu bez dostępu do infrastruktury energetycznej. W komercyjnych zastosowaniach dominują krzemowe ogniwa krystaliczne zaliczane do I generacji [1, 2]. W ostatnich latach następował jednak intensywny rozwój nowych technologii fotowoltaicznych tzw. II i III generacji [3]. Wśród nich należy wyróżnić ogniwa cienkowarstwowe CI S i CI GS (Copper Indium Gallium Selenide), CdTe (Cadmium Telluride), jak również DSC (Dye-Sensitized solar Cell ) i polimerowe [4]. Zaletą ogniw polimerowych oraz niektórych rozwiązań cienkowarstwowych jest ich elastyczność, a także mniejsza masa. Niestety sprawność takich ogniw jest wciąż niższa w stosunku do standardowych ogniw krzemowych [5]. Koncepcja quasi-elastycznych baterii słonecznych Dążenie do wytworzenia formy pośredniej cechującej się,[...]

Quasi-elastyczne mozaikowe taśmy fotowoltaiczne DOI:10.15199/ELE-2014-109


  Rynek produktów fotowoltaicznych mimo kryzysu ekonomicznego nadal przeżywa ciągły wzrost produkcji oraz staje się coraz powszechniej stosowanym alternatywnym źródłem energii na świecie [1]. Przemawiają za tym głównie czynniki dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również czynniki ekonomiczne oraz bezpieczeństwa energetycznego. Ciągły rozwój tej dziedziny przyczyni się także do stałego spadku cen modułów w relacji USD/Wp [2]. Jednakże dotyczy on najpowszechniej produkowanych oraz stosowanych baterii słonecznych w postaci modułów fotowoltaicznych o standardowych wymiarach, które stosowane są w typowych instalacjach produkujących energie elektryczną. Tego typu moduły konstruowane są w oparciu o ramy aluminiowe oraz zabezpieczające szyby ze szkła hartowanego o wysokiej transmisji dla światła słonecznego. Pojawia się jednak wiele dziedzin, w których od baterii słonecznych wymaga się przede wszystkim niskiej wagi i elastyczności. Należą do nich układy zasilania na potrzeby wojska oraz systemy wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Autorzy przedstawili już koncepcje takich właśnie baterii przy czym pierwotnie zakładano stworzenie taśmy wyposażonej w elektronikę wykonawczą oraz stworzenie specjalnej maty PV [3]. W niniejszym artykule przedstawiono pierwsze badania dotyczące wykonania elastycznej taśmy fotowoltaicznej. Eksperyment Cięcie ogniw o dużej powierzchni na małe struktury Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN posiada opracowaną technologię wytwarzania ogni[...]

Badanie elastycznych paneli fotowoltaicznych w aspekcie zastosowań militarnych DOI:10.15199/ELE-2014-107


  Alternatywne źródła energii stają się obecnie coraz bardziej znaczącym elementem systemów zasilania, nabierającym szczególnego znaczenia w czasie obecnego kryzysu energetycznego. Coraz częściej do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywane jest promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi. Zajmuje się tym fotowoltaika będąca jedną z technologii nowoczesnego i sprzyjającego środowisku pozyskiwania energii elektrycznej, wykorzystującą zjawisko przetwarzania promieniowania słonecznego w prąd elektryczny zachodzące w ogniwie fotowoltaicznym. Metoda jest znana od wielu lat, a baterie fotowoltaiczne możemy spotkać w różnych zastosowaniach militarnych i cywilnych. Niestety metoda nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana w Siłach Zbrojnych RP. Jedną z pierwszych prób zastosowania baterii fotowoltaicznych w polskiej armii podjął Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej w konsorcjum z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 SA W wyniku zrealizowanego projektu rozwojowego finansowanego przez NCBiR powstało szereg prototypów urządzeń, a wśród nich najważniejszy - polowa elektrownia słoneczna o mocy 1 kW [1, 6] zawierająca baterię dziesięciu paneli 100 W wykonanych z krzemowych ogniw monokrystalicznych. Współczesne ogniwa słoneczne wytwarzane są głównie na bazie krzemu krystalicznego (mono i polikrystalicznego). W ostatnich latach następował jednak intensywny rozwój nowych technologii fotowoltaicznych [2]. Wśród nich należy wyróżnić ogniwa cienkowarstwowe CIS, CIGS, CdTe, jak również DSSC i polimerowe, zaletą których jest elastyczność wykonanych z nich paneli, a także mniejsza masa [3]. Niestety sprawność takich ogniw jest wciąż niższa w stosunku do standardowych ogniw krzemowych. Głównym czynnikiem warunkującym możliwości zastos[...]

Koncepcja pozyskiwania i magazynowania energii na powierzchniach z wykorzystaniem quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych DOI:10.15199/13.2015.8.4


  Systemy fotowoltaiczne ze względu wymagania ochrony środowiska oraz wyczerpywanie się dotychczasowych nośników energetycznych mają coraz większy udział w światowej produkcji energii elektrycznej. Ze względu na nieregularność pozyskiwania energii elektrycznej z baterii fotowoltaicznych, niezbędna staje się konieczność jej gromadzenia, tak aby dostarczać ją do odbiorcy w nieprzerwany sposób. Możliwe jest tu zastosowanie: akumulatorów, przetwarzanie jej na inny rodzaj energii a także gromadzenie wodoru otrzymywanego na drodze elektrolizy - następnie wykorzystanie ogniwa paliwowego do wytworzenia energii elektrycznej w dowolnym czasie. Najprostszym ale obarczonym wieloma niedogodnościami jest system z wykorzystaniem akumulatorów. Podstawową wadą tego rozwiązania jest konieczność tworzenia zestawów fotowoltaicznych i dedykowanych do nich systemów akumulatorowych. Aby tego uniknąć możliwa jest integracja pojedynczych ogniw lub ich zestawów z niewielkimi dopasowanymi do nich akumulatorami. To rozwiązanie jest szczególnie interesujące w przypadku elastycznych pokryć fotowoltaicznych. Podstawowa koncepcja układu magazynowana energii współpracującego z ogniwem fotowoltaicznym naniesionym na tkaninę lub inny giętki materiał obejmuje trzy osobne elementy: - ogniwo fotowoltaiczne, - materiał nośny/ tkaninę, - akumulator wraz z elektroniką sterującą procesami ładowania - wyładowania. Obecnie najlepsze ogniwa fotowoltaiczne produkowane masowo posiadają sprawność na poziomie ok. 18% co stanowi bardzo dobry wynik, nie generują jednak dużych prądów stąd też nie jest konieczne stosowanie bardzo wydajnych magazynów energii. Dużo istotniejsze wydaje się zastosowanie akumulatorów, które spełniałyby wymogi bezpieczeństwa oraz byłyby odporne na złe warunki środowiska. Koncepcja realizacji idei W pierwszym kroku zakłada się wytworzenie quasi-elastycznej baterii w formie maty PV [1, 2], na której rozmieszczone będą mini ogniwa f[...]

 Strona 1