Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka KOBIERSKA"

Prototyp urządzenia wspomagającego śródoperacyjną kontrolę długości kończyn dolnych podczas zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego DOI:10.15199/48.2017.08.34

Czytaj za darmo! »

Staw biodrowy to podstawowy węzeł kinematyczny ludzkiego ciała. Jego pracę wykorzystujemy podczas codziennego życia: chodzenia, siadania, wstawania, biegania, poruszania się po schodach i w wielu innych czynnościach. Uszkodzenie stawu biodrowego, w wyniku złamania (np. szyjki kości udowej), zmian patologicznych (np. nadmierny przyrost tkanki kostnej na głowie kości udowej), czy choroby (np. zwyrodnienie stawu lub osteoporoza), może prowadzić do trwałego kalectwa. Endoprotezoplastyka (określana również terminem alloplastyka lub endoplastyka) to zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu zmienionej chorobowo (lub pourazowo) części organizmu (najczęściej stawu) i wszczepieniu implantu (elementu sztucznego), przejmującego funkcje uszkodzonej struktury. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego polega na zastąpieniu głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego kości miednicznej sztuczną protezą (rys.1) składającą się z trzech elementów: panewki (wkręcanej, wbijanej rozporowo lub osadzanej na cemencie kostnym), trzpienia (wprowadzanego w jamę szpikową kości udowej) oraz głowy (nakładanej na szyjkę, która jest trwale lub wymiennie osadzona na szczycie trzpienia). Metoda ta najczęściej stosowana jest przy zaawansowanym zwyrodnieniu stawu biodrowego (nieodwracalnym zniszczeniu chrząstki stawowej i innych tkanek miękkich tworzących staw) i uważana jest za jedno z największych osiągnięć medycyny ubiegłego stulecia [1]. Rys.1. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego (na podstawie [2]): obcięcie główki kości udowej (A), przygotowanie miejsca do osadzenia panewki (B), osadzanie panewki (C) oraz osadzanie trzpienia wraz z główką na kości udowej (D) Sprawnie przeprowadzony zabieg alloplastyki stawu biodrowego umożliwić ma odtworzenie uszkodzonego stawu, przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu kończyny, a w konsekwencji - przywrócenie komfortu życia pacjenta. Ponadto, powinien zapewniać prawidłowe funkcjonowanie endoprotezy w możliwie [...]

 Strona 1