Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DAMIAN MACIEJCZAK"

NUMERYCZNA ANALIZA PROCESU PLASTYCZNEGO KSZTAŁTOWANIA ODKUWKI TŁOKA SILNIKA SPALINOWEGO ZE STOPU ALUMINIUM 2618A


  W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia odkuwki tłoka motocyklowego silnika spalinowego ze stopu aluminium w gatunku 2618A. Proces zamodelowano w dwóch wykrojach matrycujących zamkniętych na prasie hydraulicznej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM‐3D w wersji 10.0. Symulacje prowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie których wyznaczono geometrię przedkuwki i odkuwki tłoka. Określono również rozkłady odkształceń oraz przebiegi sił kształtowania. Omówiono również sposoby wytwarzania tłoków stosowanych w silnikach spalinowych oraz wpływ zastosowanej metody kształtowania na ich wytrzymałość. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania odkuwek tłoków stosowanych w silnikach spalinowych metodami obróbki plastycznej. Słowa kluczowe: tłok silnika spalinowego, kucie matrycowe, stopy aluminium NUMERICAL ANALYSIS OF METAL FORMING PROCESS OF A COMBUSTION ENGINE PISTON FROM ALUMINUM ALLOY 2618 A This paper presents the results of numerical analysis of forging process of a part of a motorcycle combustion engine piston from aluminum alloy 2618A.This process was modeled in two close die impressions on a hydraulic press. The numerical analysis of the process was made basing on finite element method (FEM), using the commercial software DEFORM‐3D in version 10.0. Simulations were made in conditions of three dimensional state of strain. During simulations the preform geometry and geometry of the piston forging were determined. Strains distributions and forming forces course were also Dr inż. Janusz Tomczak, mgr inż. Damian Maciejczak — Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R56 2011 nr 10 UKD 539.214:539.388.25:669.715: :621.432:621.73.043:621.73.047:519[...]

 Strona 1