Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kołodziej"

Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE) DOI:10.15199/33.2017.08.20


  Asfalt jest materiałem, którego właściwości zależą od temperatury i czasu obciążenia [2]. Mają one wpływ na właściwości użytkowemieszankimineralno-asfaltowej wytworzonej z danym asfaltem, także na dobór odpowiedniej temperatury technologicznej oraz koszt wytworzenia i wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA). Jedną z właściwości jest lepkość rozumiana jako tarcie wewnętrzne między cząsteczkami płynu przy przesuwaniu się umownej jednej warstwy względem drugiej (jest to opór płynięcia cieczy). W niskiej temperaturze asfalt ma dużą lepkość, która zmniejsza się wraz ze wzrostemtemperatury. Upłynnienie lepiszcza jest niezbędne do jego przepompowania oraz stworzenia odpowiednich warunków do otoczenia kruszywa. Znajomość wartości lepkości w danej temperaturze daje podstawy do określenia warunków rozkładania oraz zagęszczaniamieszankimineralno-asfaltowej, a także eksploatacji nawierzchni drogowej. Lepkość mieszanki mineralno- -asfaltowej, będąc pochodną lepkości lepiszcza, wpływa na wytrzymałość mechaniczną i łagodne lub nagłe przejście od ciała o strukturze nienaruszonej do ciała o strukturze całkowicie zniszczonej [6]. Lepkość zerowego ścinania Z punktu widzenia odporności MMA na deformacje trwałe istotna jest lepkość zerowego ścinania (rysunek 1). Obszar leżący w zakresie małej prędkości ścinania nosi nazwę pierwszej strefy newtonowskiej, gdzie do pewnej prędkości granicznej wartość lepkości nie zależy od prędkości ścinania (asfalt zachowuje się jak ciecz newtonowska). Natomiast drugi obszar znajduje się w zakresie dużej prędkości ścinania i nosi nazwę drugiej strefy newtonowskiej. Graniczną wartość lepkości przy prędkości ścinania dążącej do 0 nazywamy lepkością zerowego ścinania (zero shear viscosity - ZSV) [8].Uważana jest ona za dobrywskaźnik odpornościmieszanekmineralno-asfaltowych na deformacje trwałe. Sybilski [7, 8] w swoich badaniach stwierdza dobrą zależność między lepkością zerowego ścinaniawtem[...]

 Strona 1