Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gontarek"

Metody tworzenia sygnałów wzorcowych w zakresie mikrofalowym DOI:10.15199/13.2015.8.9


  Stały rozwój współczesnej techniki mikrofalowej i elektroniki cyfrowej sprawia, że obecnie możliwe jest konstruowanie zintegrowanych systemów elektronicznych, które łączą w sobie układy operujące na różnych typach sygnałów w szerokich zakresach częstotliwości i przy napiętym reżimie czasowym realizowanych zadań. Realizacja wielu skomplikowanych funkcji w złożonym systemie elektronicznym wymaga wytworzenia wysokiej jakości źródeł sygnałów odniesienia i wzorcowych, które po odpowiedniej obróbce dystrybuowane są w kompletnym systemie. Sygnał wzorcowy często wyznacza górną granicę możliwości projektowanego układu. Bezpośrednio lub pośrednio dociera do jego kluczowych elementów. Sygnał odniesienia używany jest do generacji sygnałów zegarowych dla nowoczesnych układów cyfrowych. Służy też jako heterodyna w modułach dokonujących przemiany częstotliwości, stosowany jest jako wzorzec częstotliwości i fazy, co wykorzystywane jest w celach synchronizacji. W szybkich układach akwizycji danych korzystających z przetworników A/C i C/A szczególną uwagę poświęca się sygnałowi zegarowemu, który je taktuje. Od jego parametrów zależy nie tylko ilość uzyskiwanych próbek w jednostce czasu, ale także takie parametry jak stosunek sygnału do szumu i czystość widmowa. Obecnie najpopularniejszymi generatorami sygnałów odniesienia o bardzo dużej stabilności częstotliwości oraz niskim poziomie szumów fazowych są temperaturowo stabilizowane generatory kwarcowe (OCXO z ang. oven-controlled crystal oscillator). Zapewniają one generację sygnału o częstotliwości maksymalnie kilkuset MHz. Osiągnięcie podobnej jakości sygnału dla znacznie wyższych częstotliwości sięgających kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu GHz jest możliwe po poddaniu sygnału z OCXO syntezie: bezpośredniej lub pośredniej. Synteza bezpośrednia analogowa Podając sygnał sinusoidalny na elementy o nieliniowej charakterystyce, takie jak diody, sygnał podlega zniekształceniu. Powoduje to po[...]

 Strona 1