Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BORAWSKI"

Badania symulacyjne wpływu prędkości początkowej pojazdu na proces nagrzewania tarcz i klocków samochodu dostawczego DOI:10.15199/148.2019.2.5


  Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych w każdym pojeździe. Dzięki niemu możliwe jest zmniejszenie prędkości jazdy lub całkowite zatrzymanie pojazdu. Zależeć od tego może zdrowie i życie zarówno pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego i pieszego. W większości obecnie produkowanych pojazdów stosowane są hamulce tarczowe. Podstawowymi elementami tego typu rozwiązań są obracające się wraz z kołem jezdnym tarcze oraz połączone z piastą poprzez jarzmo klocki hamulcowe [1]. W wyniku docisku klocków do tarcz powstaje tarcie, które zmienia energię kinetyczną na ciepło. Energia w postaci ciepła jest następnie odprowadzana do atmosfery [2, 3]. Jest to konieczne, gdyż jej nadmiar może doprowadzić do uszkodzenia elementów zawieszenia wykonanych z tworzyw sztucznych, a nawet opon [4]. Niewłaściwy skład klocka doprowadzić może do wystąpienia zjawiska fadingu, co powoduje znaczny (nawet do zera) spadek wartości współczynnika tarcia. Jest to spowodowane degradacją żywicy będącej osnową klocka. Niestety, na skutek działania wysokich temperatur traci ona swoje właściwości. To dlatego odporność temperaturowa klocka w dużej mierze zależy od rodzaju użytej żywicy [5]. Niektóre jej typy już w stosunkowo niskich temperaturach (rzędu 560 K) ulegają degradacji [6]. Podejmowane są więc liczne próby modyfikacji osnowy w celu uzyskania lepszej odporności na działanie wysokich temperatur [7, 8]. Dzisiejszy postęp technologiczny umożliwia stosowanie najróżniejszych technik badawczych, które pozwalają na uzyskanie mniej lub bardziej dokładnych wyników [9]. Każda z metod wiąże się dodatkowo z poniesieniem pewnych kosztów oraz czasem, który trzeba przeznaczyć na zrealizowanie badań. Jedna z nich, tj. badania symulacyjne układów hamulcowych lub ich elementów, stanowi dziś bardzo popularną metodykę badań [10]. Wykorzystuje się ją również do badań innych podzespołów pojazdu [11, 12]. Popularność swą zawdzięcza ona niewielkim kosztom w poró[...]

 Strona 1