Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ernest STANO"

Badania odporności urządzeń pomiarowych stosowanych w obwodach wielkoprądowych na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej DOI:10.15199/48.2019.03.13

Czytaj za darmo! »

Stosowane podczas pomiarów w układach wielkoprądowych urządzenia pomiarowe są narażone na oddziaływanie pola magnetycznego wytwarzanego przez transformator probierczy i tor prądowy o wartości przekraczającej niekiedy 1000 A\m. Może to powodować obniżenie dokładności pomiarów, a w niektórych przypadkach uniemożliwić ich wykonanie. Szczególnie narażane są urządzenia stosowane w układach pomiarowych przeznaczonych m.in do sprawdzenia dokładności przekładników prądowych i do badań wytrzymałości cieplnej oraz elektrycznej aparatów. Zgodnie z normą [1] urządzenia przeznaczone do pracy w środowisku przemysłowym podlegają wymaganiom dotyczącym odporności na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz (60) Hz i natężeniu 30 A/m. Norma [2] zawiera szczegółowe wymagania dotyczące metod badań i pomiarów odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Urządzenia pomiarowe poddane badaniom klasyfikowane są pod względem stopnia utraty funkcjonalności lub pogorszenia dokładności: - prawidłowe działanie w graniach określonych w specyfikacji badanego urządzenia, - czasowa utrata funkcjonalności lub pogorszenie dokładności, które ustają po zaniknięciu zaburzeń, bez ingerencji użytkownika, - czasowa utrata funkcjonalności lub pogorszenie dokładności, która wymaga ingerencji użytkownika, - stała utrata funkcjonalności lub pogorszenie dokładności. W normie nie zostały zdefiniowane graniczne wartości dotyczące obniżenia dokładności w warunkach oddziaływania pola magnetycznego, których przekroczenie określone jest jako brak odporności badanego urządzenia. Obwód wielkoprądowy Przekładniki prądowe i napięciowe stanowią część systemu elektroenergetycznego i są podstawowym elementem łączącym sieć elektroenergetyczną, do której przyłączone zostaje uzwojenie pierwotne z aparaturą pomiarową lub zabezpieczeniową przyłączoną do ich strony wtórnej. Podstawowym elementem układu pomiarowego do sprawdzania dokład[...]

 Strona 1