Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł LOTKO"

Szacowanie wskaźnika błędów jako narzędzie zarządzania jakością oprogramowania z uwzględnieniem modelu CMMI

Czytaj za darmo! »

Autorski model szacowania wskaźnika błędów w oprogramowaniu dostarczonym do użytkownika.Potrzebę zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania dostrzeżono już w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Wówczas to bowiem zaczęto powszechnie stosować komputery w wielu nowych obszarach, w tym w zarządzaniu. Podejmowano się budowy złożonych systemów informatycznych. Wiele z tych przedsięwzięć nie zostało ukończonych, inne przekraczały czas lub budżet [5, s. 9]. Stan ten zyskał potoczną nazwę kryzysu oprogramowania [5, s. 9, 6, s. 278]. Był spowodowany przez dużą złożoność systemów informatycznych, niepowtarzalność poszczególnych przedsięwzięć, nieprzejrzystość procesu budowy oprogramowania (trudność w ocenie stopnia zaawansowania prac), pozorną łatwość wytwarzania oprogramowa[...]

 Strona 1