Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW ŻUKOWSKI"

Próba wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988-2010 DOI:


  Duży zasób ewidencji gruntów według gmin na dzień 1 stycznia 2016 roku zainspirował podjęcie próby wizualizacji zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w latach 1988- 2010. Wynikało to m. in. z następujących przyczyn: ??uczestniczenia w dyskusjach na temat potrzeby aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rpp); ??trwających od wielu lat zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych, polegających m.in. na zmniejszaniu liczby gospodarstw i w przeważającej ich liczbie zwiększania powierzchni; ??sporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii po raz pierwszy wykazów ewidencji gruntów kraju, województw, powiatów i gmin według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz danych z rejestru TERYT na ten dzień; ??posiadania komputerowego zapisu wyników terenowych badań przeprowadzonych w 1988 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu w celu uzyskania danych do publikacji "Grunty rolnicze w Polsce", obejmującej 167 cech (atrybutów) dla ponad 43 tys. obrębów. W latach 1998 - 2001 przeniesiono dane do aktualnego już systemu Excel, pomijając dane dla miast na prawach gmin, powiatów i województw, ograniczając liczbę cech do 99. Zrezygnowano z przenoszenia 68 nieistotnych lub mało istotnych cech po zmianie ustroju politycznego oraz warunków społeczno-ekonomicznych w rolnictwie; ??możliwości uzyskania wyników Powszechnego Spisu Rolnego GUS z roku 2010 (dotyczących gospodarstw rolnych) w formie elektronicznej. Wieloletnie i różnorodne korzystanie z wyników w/w badań, pomimo ich wykonania poza systemem badań GUS, wykonanego raz pierwszy dla całego kraju od poziomu obrębów ewidencyjnych, skłania do przypuszczenia, że ich wyniki, zwłaszcza od poziomu gmin, są porównywalne z późniejszymi wynikami badań GUS. Należy też zwrócić uwagę, że dane z 1988 r. uzyskano w warunkach poprzedniego ustroju politycznego. Posiadanie wymienionych informacji skłoniło do próby opracowania [...]

Wapnowanie gleb i plonowanie zbóż w Polsce

Czytaj za darmo! »

Niekorzystne działanie kwasowości gleby na wzrost i plonowanie roślin uprawnych jest dobrze znany. Dotyczy to również rozwoju mikroorganizmów i fauny glebowej, stanowiących (łącznie z korzeniami roślin) o agroekologicznej jakości środowiska glebowego. Przodujące rolnictwo neutralizuje szkodliwą kwasowość gleby oraz zapobiega jej w drodze wapnowania począwszy od XVI wieku. Rolnictwo polskie jest zapóźnione pod tym względem. Nawet obecnie nie docenia się ekologicznej i produkcyjnej roli wapnowania gleb kwaśnych, mimo że geologiczne i klimatyczne czynniki stanowią o istniejącej i potencjalnej kwasowości środowiska glebowego. Według danych statystycznych zużycie wapna nawozowego (w przeliczeniu na CaO) w kraju wyniosło średnio 6,2 kg/ha w roku 1949/1950. Wzrosło do 12,4 kg/[...]

 Strona 1