Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA ROZENAU-RYBOWICZ"

Przemiany krajobrazu wybranych dolin Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Czytaj za darmo! »

Krajobraz jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych (geografia, ekologia, architektura), które posługują się odmiennymi jego definicjami. Nie ma jednego powszechnie przyjętego pojęcia krajobrazu. Janusz Bogdanowski określa krajobraz jako fizjonomię środowiska. Jest zatem odzwierciedleniem wszelkich zjawisk występujących na powierzchni ziemi. Gdy więc środowisko naturalne, jak ku[...]

 Strona 1