Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Lisowska"

Jubileusz Profesora Andrzeja Kuliczkowskiego. 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej, 40 artykułów w czasopiśmie "Gaz, Woda i Technika Sanitarna"

Czytaj za darmo! »

Dnia 1.10.2013 r. mija 40 lat od rozpoczęcia przez profesora Andrzeja Kuliczkowskiego - absolwenta Politechniki Śląskiej - pracy na Politechnice Wrocławskiej (1973), kontynuowanej od 1986 r. do chwili obecnej na Politechnice Świętokrzyskiej. Profesor po uzyskaniu stopnia doktora w 1978 r. i doktora habilitowanego w 1986 r. w wieku 36 lat był najmłodszym samodzielnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Politechnice Świętokrzyskiej. Głównym celem przeniesienia się na Politechnikę Świętokrzyską było powierzenie mu zadania utworzenia na tej uczelni nowego kierunku studiów Inżynieri[...]

 Strona 1