Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Sopińska"

Hortiterapia jako metoda wspomagająca pracę pedagoga specjalnego DOI:


  Hortiterapia (z łac. hortus - ogród) to inaczej terapia ogrodnicza lub ogrodolecznictwo. Jest to jedna z najmłodszych form terapii, wykorzystująca rośliny w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka. Polecana jest ona m.in. osobom niepełnosprawnym, osobom z chorobami psychicznymi i dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. Horiterapia to forma zajęć ogrodniczych prowadzona przez profesjonalistów, której celem jest osiągnięcie przez uczestników wyznaczonych efektów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Terapia ogrodnicza zakłada maksymalną poprawę społecznego, poznawczego, fizycznego i psychicznego funkcjonowania człowieka. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną potrzeba bardziej wszechstronnej aktywności niż osobom w normie intelektualnej. Praca i przebywanie w ogrodzie gwarantują im bogaty dopływ wrażeń zmysłowych, przez co poprawia się ich Hortiterapia, czyli inaczej ogrodoterapia, to terapia wspomagająca rewalidację osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami oraz problemami zdrowotnymi. Terapia ogrodnicza poprawia sprawność fizyczną i koordynację ruchowo-manualną, obniża ciśnienie krwi, stymuluje i wyostrza wszystkie pięć zmysłów, poprawia nastrój, redukuje stres i napięcie. Ma także wiele innych zalet: działa kojąco w stanach depresji, wzmacnia świadomość własnej wartości, zwiększa poczucia odpowiedzialności, poprawia koncentrację i pamięć, uczy samodzielności i rozwiązywania problemów, pracy w grupie i[...]

 Strona 1