Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD JANIKOWSKI"

Nieład polityczno-instytucjonalny a długoterminowa strategia rozwoju kraju

Czytaj za darmo! »

F undamentalną podstawą kreowania rozwoju społeczeństw w XXI wieku powinna być koncepcja zrównoważonego rozwoju. Powinna ona dotyczyć zarówno społeczności lokalnych, narodowych, jak i wspólnoty europejskiej, a także globalnej. Jednakże w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do programowania lub długookresowej strategii rozwoju Polski nawet wycinkowa diagnoza pokazuje, że mamy do czynienia z nieładem instytucjonalno-politycznym. Na szczeblu rządowym efemerycznie pojawia się i znika instytucja, której celem jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce. Różne jest jej umocowanie prawne, zakres działania i skład osobowy. W roku 1994 powołana została Krajowa Komisja do spraw Ekorozwoju, która została rozwiązana w roku 1997. Następnie w roku 1998 powołano K[...]

 Strona 1