Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz JANISZEWSKI"

Bezczujnikowy nap˛ed z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych oparty na bez´sladowym filtrze Kalmana

Czytaj za darmo! »

This paper describes a study and experimental verification of sensorless control of Permanent Magnet Synchronous Motor. There are proposed states observer based on the Unscented Kalman Filter, using only the measurement of the motor current for on-line estimation of speed, rotor position and load torque reconstruction. Control structure such as Kalman filtering, in real time requires a very fast signal processor in special way, adapted to perform complex mathematical calculations. The Digital Signal Processors have become cheaper and their performance greater. Without using position and torque sensors, it has become possible to apply described control structure as a cost-effective solution. (Unscented Kalman Filter based Permanent Magnet Synchronous Motor Sensorless Contol) Streszcze[...]

Particle Filter Approach for Permanent Magnet Synchronous Motor State Estimation DOI:10.12915/pe.2014.06.011

Czytaj za darmo! »

The paper describes an observer for a permanent magnet synchronous motor based on Particle Filter techniques. Based on introduced theory an observer of shaft position, speed and load torque is proposed. Preliminary research show good properties of proposed estimation structure. Streszczenie. W artykule przedstawiono obserwacj ˛e zmiennych stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych przy wykorzystaniu techniki filtracji cza˛steczek. W oparciu o przedstawiona˛ teorie˛ zaproponowano obserwator połoz˙enia wału, pre˛dkos´ci i momentu obcia˛z˙enia cze˛s´ci mechanicznej nape˛du. Pocza˛tkowe badania symulacyjne pokazuja˛ dobre włas´ciwos´ci zaproponowanej struktury estymacji. (Wykorzystanie techniki filtru cza˛steczkowego do estymacji stanu silnika synchronicznego o magnesach trwałych) Keywords: permanent magnet synchronous motor, sensorless control, observers, Particle Filter Słowa kluczowe: silnik synchroniczny o magnesach trwałych, sterowanie bezczujnikowe, obserwatory , filtr cza˛steczkowy doi:10.12915/pe.2014.06.11 Introduction Filtering is the problem of estimating the states (also parameters or hidden variables) of a system as a set of observations becomes online. To solve this problem necessary is modeling the system and the noises in system and measurements. The resulting models show complex nonlinearities and noise distribution, often real non-Gaussian, sometimes excluding analytical approaches. The right algorithm to solve the problem of estimaton state with nonlinearities is nonlinear family of Kalman Filters, include Extended and Unscented [1, 2, 3, 4]. These solutions bases on knowing model of system, with linearizion - EKF or with aproximation of Gaussian noise distribution - UKF. Theres is some extension to use EKF and UKF for parameter and disturbances estimation[5, 6, 7]. Another popular solutions strategy for solve filtering problem is to use Sequential Monte Carlo methods, known as Particle Filter[8, 9]. These me[...]

Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej DOI:10.12915/pe.2014.06.04

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono koncepcję pojazdu napędzanego pedałami (roweru) ze wspomaganiem elektrycznym. Każde z trzech kół pojazdu napędzane jest silnikiem elektrycznym (BLDC) sterowanym przez centralny układ rozdziału mocy. Prędkość ruchu pojazdu oraz moc podawana na silniki są proporcjonalne (z nastawianym przełożeniem) odpowiednio do prędkości i mocy pedałowania. Bateria akumulatorów ładowana jest poprzez napędzaną pedałami prądnicę. Opis i analiza wybranych układów pojazdu udokumentowane są wynikami badań prototypu. Abstract. In this paper the idea of an electrically aided pedal-driven vehicle (bicycle) is described. Each of three wheels of the vehicle is driven by electric motor (BLDC) controlled by the central system of power distribution. Velocity of the vehicle and motors power are proportional (with adjustable ratio) to pedaling speed and power respectively. The battery pack is charged by the pedal-driven generator. Description and analysis of the vehicle subsystems are documented with the prototype research results. (Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear). Słowa kluczowe: rower elektryczny, silnik BLDC, pojazd elektryczny, wspomaganie elektryczne Keywords: electric bicycle, BLDC motor, electric vehicle, electric aid doi:10.12915/pe.2014.06.04 Wstęp Napęd elektryczny pojazdów różnego przeznaczenia staje się alternatywą dla napędu z silnikami spalinowymi. Wynika to z wielu szeroko znanych jego zalet, z których warto przypomnieć: mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko, oszczędność energii dzięki możliwości hamowania odzyskowego czy łatwość sterowania. Wśród wielu rozwijanych koncepcji pojazdów z napędem elektrycznym znajduje się rower ze wspomaganiem elektrycznym. Przepisy różnych krajów definiują jaki pojazd może być uważany za rower ze wspomaganiem elektrycznym. Istotną cechą takiego pojazdu jest konieczność wprawiania w ruch za pomocą pedałów, dla których napęd elektryczny o mocy nie pr[...]

 Strona 1