Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Meller"

Niezwykłe rozwiązanie Karola Romana Rezerwa chodu w zegarach i zegarkach DOI:


  Obecność wskazania rezerwy chodu dla każdego mechanizmu zegarowego jest niekwestionowaną, pozytywną cechą, gdyż znacznie zwiększa ona funkcjonalność mających takie wskazanie zegarów i zegarków.Dla zegarów sprężynowych realizacja wskazania rezerwy chodu nie jest sprawą prostą. Do tego trzeba zauważyć, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, a równocześnie z rozwojem zegarmistrzostwa dla wielu z nich wskazanie rezerwy chodu było bardzo pożądane. Do chwili pojawienia się dostępnego na każde żądanie sygnału radiowego przekazującego informację o aktualnym stanie czasu, w wielu ośrodkach badawczych i zakładach pracy niezbędna była obecność zegarów mechanicznych, które pełniły funkcję wzorca czasu. Oczywiście tego typu urządzenia wymagały ciągłego działaniu, a dla pewnej realizacji tak określonego zadania wskazanie rezerwy chodu było bardzo przydatne. Najlepszy i najlepiej znany przykład wymogu posiadania wskazania rezerwy chodu przez zegar, widzimy w chronometrach okrętowych, gdzie utrzymanie urządzenia w ciągłym działaniu było warunkiem niezbędnym dla poprawnej nawigacji okrętem. Wraz z popularyz[...]

 Strona 1