Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech SADKOWSKI"

Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości DOI:10.15199/46.2019.3.3


  Wprowadzenie Rachunek kosztów jakości zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw. Zapewnia informacje, które wspierają proces podejmowania decyzji menedżerskich. Wpływa na kształtowanie jakości w organizacji, pozwala zidentyfikować obszary generujące duże starty, a także ustalić te pozycje kosztowe, które można zredukować lub zlikwidować bez konsekwencji obniżenia jakości wyrobów [11, 29]. Głównym celem artykułu jest identyfikacja dotychczasowych zastosowań istniejących modeli rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Artykuł został zorganizowany według następującego porządku. Część pierwsza przedstawia istotne tendencje w rozwoju problematyki kosztów jakości. W drugiej części zawarte zostały najważniejsze korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości. Trzecia część przybliża zastosowania modeli tego rachunku. Artykuł kończą wnioski w podsumowaniu. Ważne tendencje rozwojowe problematyki kosztów jakości Rozwój problematyki rachunku kosztów jakości jest trwale związany z postępem dokonującym się w obszarze kosztów jakości. Istotne tendencje rozwojowe z zakresu kosztów jakości, które dotyczą ekonomicznych aspektów zarządzania jakością, to m.in. norma ISO 9004, norma ISO 10014, a także straty jakości G. Taguchiego. Zagadnienie kosztów jakości znalazło odzwierciedlenie w normie ISO 9004, która odnosi się do wewnętrznego zarządzania jakością i wskazuje jako główne cele sprawozdawczości dostarczanie sposobów oceny efektywności systemu jakości oraz tworzenie podstaw programów poprawy jakości. Stwierdza się w niej także, że wpływ jakości na bilans i rachunek zysków i strat może być znaczący [26,30]. Najbardziej aktualna norma ISO 9004:2018 dostarcza wskazówek, jak systematycznie poprawiać SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE model, koszty jakości, rachunek kosztów jakości, zastosowanie Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w[...]

 Strona 1