Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA BOROWSKA"

Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne DOI:10.15199/9.2018.2.5


  1. Wstęp Okna wieloskrzydłowe są powszechne stosowane przede wszystkim dzięki swojej praktyczności i ogólnodostępności. W literaturze naukowo-technicznej [3], jak i w materiałach producentów stolarki okiennej [14],[15], brakuje charakterystyk cieplnych okien wieloskrzydłowych (wielokwaterowych) pomimo tego, że okno składa się z kilku elementów ze zróżnicowanymi wartościami parametrów fizyko-technicznych [4]. Częściej w publikacjach są wyniki obliczeń najprostszego wariantu ‒ okna standardowego jednoskrzydłowego o wymiarach 1,23 m na 1,48 m [3]. Ostatnio pojawiły się artykuły z wynikami badań wpływu wybranych czynników na współczynnik przenikania ciepła przez stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych [3]. Jednak Autorzy w pierwszym etapie badań ograniczyli się też tylko do okien jednoskrzydłowych. Okna wieloskrzydłowe różnią się od jednoskrzydłowych słupkami okiennymi, które określają podział ościeżnicy okiennej (pionowy lub poziomy). W wypadku okien wielokwaterowych powierzchnia okna podzielona jest na pola poziome lub pionowe i poziome. Powstają wtedy szprosy bądź szczebliny, tj. elementy poprzeczne zamocowane w ościeżnicy dzielące skrzydła na mniejsze pola. Wielu naukowców zastanawiało się nad izolacyjnością cieplną okien [5], [6], jednak szacowane dane o współczynniku przenikania ciepła U przez stolarkę wielodzielną odnalezione zostały jedynie w materiałach Dolnośląskiej Agencji Poszanowania Energii (tab. 1) [13]. W tabeli 1 pokazano przykładowe okno o wymiarach 1800 mm × 2400 mm w różnych konfiguracjach podziału. W wierszu pierwszym przedstawione zostały podglądowe CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) 67 przydatna i oczywista jest metoda obliczeniowa, zgodna z [8], [9]. Metoda ta dzieli fragment przegrody na pola powierzchni o różnych właściwościach cieplnych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła oblicza się za pomocą ważonych powierzchniowo wartości U elementów składowych z dodatkowymi c[...]

Analiza przenikania ciepła przez ścianę osłonową z oknem DOI:10.15199/9.2018.6.2


  1. Wstęp Głównym zadaniem ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz redukcja zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. Aby budynki skutecznie chroniły ludzi przed oddziaływaniem czynników klimatycznych, ich konstrukcja musi być prawidłowo zaprojektowana. W każdym budynku są okna, zatem ściany osłonowe złożone są z dwóch różnorodnych elementów - muru i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami [10], od 1 stycznia 2017 roku maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych ‒ Umax wynosi 0,23 W/(m2·K), zaś okien ‒ Umax 1,10 W/(m2·K). Dobierając zatem rozwiązanie konstrukcyjne muru ściany zewnętrznej oraz rodzaj stolarki okiennej należy pamiętać, by ich parametry cieplne spełniały powyższe wymagania. Analizując bilans cieplny elementu ściany zewnętrznej zgodnie z metodą opisaną w PN-EN ISO 10077-1 [7] można zauważyć, że wkład udziałów poszczególnych składników na kompleksowy współczynnik przenikania ciepła U ściany zależny jest od pól powierzchni każdego elementu składowego oraz ich współczynników przenikania ciepła. Niemniej jednak parametry cieplne muru znacząco różnią się od odpowiadającym im parametrom cieplnym stolarki okiennej. Zatem wykonując obliczenia dużego fragmentu ściany osłonowej z małym oknem, komplekCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) 219 sowy współczynnik przenikania ciepła przez taką ścianę zależy głównie od właściwości cieplnych ściany - okno w bardzo niewielkim stopniu go redukuje. Podobnie jest w odwrotnym przypadku, kiedy to analizie poddaje się fragment ściany składający się dużego okna i okalającego go niewielkiego fragmentu muru ‒ współczynnik przenikania ciepła przez taką ściany zależy głównie od właściwości cieplnych okna. Jednak niezależnie od takiego toku rozumowania, przepisy jasno mówią, że nowo wznoszone budynki muszą ch[...]

Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania ciepła okien wieloskrzydłowych DOI:10.15199/9.2019.3.4


  1. Wstęp Duża konkurencja na rynku stolarki okiennej sprawiła, że rozpoczęto masową produkcję okien o bardzo korzystnych parametrach zarówno pod względem szczelności, jak i akustyki oraz przenikania ciepła. Okno składa się z kilku elementów, przy czym każdy ma swe specyficzne parametry. Każdy, nawet najmniejszy szczegół konstrukcyjny okna, wpływa na końcową wartość współczynnika przenikania ciepła Uw. Nie można pominąć także negatywnego wpływu liniowych mostków cieplnych, które łączą różne materiały i zwiększają wartość współczynnika Uw okna. Producenci okien na swoich witrynach internetowych przedstawiają zalecane liczby pakietów szybowych oraz charakterystyki ościeżnic lub części szklonej wyrobu. Niejednokrotnie można spotkać się z taką sytuacją, że producenci stolarki okiennej proponują konsumentom okna o najwyższym dopuszczalnym współczynniku przenikania ciepła pakietu szybowego Ug w wyjątkowo korzystnej cenie. Rozważając grubość szklenia, które może być zastosowane w określonym typie okna, producenci [9], [10] podają kilka różnych zastosowań pakietów szybowych. Zatem można wyróżnić takie zestawienia, jak: przy grubości 36 mm zaleca się pakiet szybowy składający się z jednej komory o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 - 1,1 W/(m2·K), przy czym istnieje jednak możliwość zastosowania pakietu CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/3 (2019) 107 trzyszybowego z Ug = 0,7 W/(m2·K) [9]). Pakietom szybowym 44-mm i 54-mm, odpowiadają współczynniki Ug = 0,6 W/(m2·K) i 0,5 W/(m2·K). Przy grubości profilu 32-milimetrowego można wykorzystać pakiet szybowy o współczynniku Ug = 0,8 W/(m2·K), jednak można także wykorzystać pakiety czteroszybowe o współczynniku Ug = 0,3 W/(m2·K) [9]. Współczynnik przenikania ciepła Uf ościeżnicy wykonanej z PVC (odwołując się do [10]), może wynosić od Uf = 1,3 W/(m2·K), przy grubości zabudowy 70 mm i ramie ze standardowym wzmocnieniem stalowym, do Uf = [...]

 Strona 1