Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN KMIEĆ"

Badania nad otrzymywaniem napełniacza krzemionkowego z krzemionki odpadowej z produkcji kriolitu syntetycznego metodą amoniakalną

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano, że przez zmianę parametrów amonolizy Na2SiF6 nie można osiągnąć istotnego polepszenia właściwości użytkowych odpadowej krzemionki z produkcji kriolitu syntetycznego. Stwierdzono natomiast (badania laboratoryjne i przemysłowe), że krzemionka ta może stanowić wsad dla drugiego stopnia hydrolizy umożliwiającej zdecydowane polepszenie jej właściwości[...]

Otrzymywanie koagulantów i sorbentów z surowców naturalnych i przykłady ich zastosowania

Czytaj za darmo! »

W wyniku laboratoryjnych badań stwierdzono, że ił dolnośląski ze złoża "Męcinka" koło Złotoryi, zawierający znaczne ilości związków żelaza i glinu, nadaje się do otrzymywania skutecznie działającego koagulantu, który można zastosować do oczyszczania wody i ścieków. Z kolei z iłów krakowieckich towarzyszących złożom siarki można otrzymać - w drodze obróbki termicznej - materiał chłonący wodę[...]

Badania nad otrzymywaniem wielosiarczków nieorganicznych mających zastosowanie w przemyśle

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze określono sposoby otrzymywania wielosiarczków nieorganicznych i możliwości ich zastosowania. Wykonano laboratoryjne próby wytwarzania wielosiarczków sodu i potasu. Wyniki badań tych produktów wskazują na celowość powiększenia skali procesu. Na podstawie rezultatów prób oczyszczania technicznego siarczku sodu (półproduktu) uruchomiono produkcję sia[...]

 Strona 1