Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW MOSZCZYŃSKI"

Synteza kwasu 2-metylofenoksyoctowego w reakcji Williamsona Optymalizacja parametrów reakcji z zastosowaniem funkcji regresji

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad nukleofilową reakcją kwasu chlorooctowego (MCA) z jonem 2-metylofenoksylowym w środowisku wodnym (tworzenie kwasu 2-metylofenoksyoctowego) oraz nad konkurencyjną reakcją hydrolizy substratu MCA (tworzenie kwasu glikolowego). Przedyskutowano mechanizm reakcji ubocznej. Istotnymi parametrami syntezy są: pH, stężenia molowe reagentów i ich stosunki. Wyznaczono optyma[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Doc. dr Stefan Mosiński (1921–2010)

Czytaj za darmo! »

W dniu 18 stycznia 2010 r. pożegnaliśmy doc. dr. Stefana Mosińskiego, wybitnego specjalistę i organizatora badań nad fizykochemią form użytkowych pestycydów. Z jego nazwiskiem wiążą się początki badań nad pestycydami, powstanie nowego pionu badawczego ds. pestycydów w Instytucie Przemysłu Organicznego oraz rozwój przemysłu nowoczesnych form użytkowych środków ochrony roślin w naszym Kraju. Stefan Mosiński urodził się w 1921 r. w Jekaterynosławiu w Rosji. W 1941 r. ukończył w Warszawie Państwową Średnią Szkołę Chemiczną pracując zarobkowo w budownictwie i leśnictwie. Po ukończeniu szkoły był zatrudniony w charakterze technika w fabryce barwników "Koloryt". W latach 1946—1951 studiował chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując w 1952 r. dyplom magistra. W czasie studiów pracował jako kierownik techniczny w firmie "Gimo" oraz jako aktor w teatrze "Groteska" w Zakopanem. W 1951 r. wrócił do Warszawy, gdzie zatrudnił się w Instytucie Barwników i Półproduktów, w Zakładzie Związków Toksycznych, w charakterze asystenta, a od 1953 r. kierownika tego Zakładu. Zakład miał korzenie w Głównym Instytucie P[...]

Pestycydy a środowisko - fakty i mity

Czytaj za darmo! »

Panuje powszechne przekonanie, że żywność naturalna jest zdrowa, a pestycydy pogarszają jej jakość i zatruwają środowisko. Badania prowadzone w ostatnich latach wykazują, że rośliny wytwarzają dla celów obronnych toksyny, zwane też naturalnymi pestycydami. Naturalne toksyny są wszechobecne w świecie roślinnym, a ich toksyczność i stężenie w produktach żywnościowych są tysiące razy większe n[...]

 Strona 1