Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ HAŁASA"

Kleje termoodporne oparte na polimerach heterocyklicznych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu osiągnięć w dziedzinie klejów termoodpornych z polimerów heterocyklicznych. Omówiono ich adhezję do metali (Cr, Ti, Al, Fe, Cu), metody otrzymywania tych polimerów, trudności przy klejeniu, właściwości połączeń klejowych i kierunki zastosowania w technice. A review with 23 refs. covering adhesives based on condensation polyimides, problems assocd. with their degradation [...]

Materiały oligomerowe i polimerowe w mikroelektronice

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu osiągnięć w dziedzinie stosowanych w elektronice materiałów opartych na poliimidach kondensacyjnych, ciekłych kryształach, kauczukach silikonowych RTV, polimerach przewodzących prąd i nanorurkach węglowych. Omówiono ich syntezę, właściwości i kierunki zastosowania w mikroelektronice. A review, with 47 refs. of polymeric material microelectronics. In particular, polyimide[...]

Włókna aramidowe i węglowe.Chemia, charakterystyka i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu osiągnięć w zakresie materiałów opartych na włóknach aramidowych i węglowych. Omówiono warunki syntezy, chemię, strukturę, reologię, morfologię i właściwości mechaniczne oraz cieplne włókien i ich wykorzystanie do wytwarzania kompozytów lekkich i niezwykle wytrzymałych. A review, with 48 refs., of advanced materials based on aramide and carbon fibres. Their syntheses, chemistry, structure, reheology, morphology, mechanical and thermal properties were presented. The fiber-reinforced composites were also taken into consideration. Aramidy to poliamidy, których łańcuchy składają się z pierścieni aromatycznych i grup amidowych podstawionych w pozycji meta lub para. Stanowią one ważne, włóknotwórcze polimery inżynieryjne. Szczególnie wyróżniają się tu para-arami[...]

Oczyszczanie adduktu dian-fenol metodą frakcjonowanej krystalizacji w pionowych krystalizatorach rurowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prób jednostopniowego oczyszczania adduktu dian-fenol metodą frakcjonowanej krystalizacji w pionowym krystalizatorze rurowym. Uzyskano duży stopień oczyszczenia, szczególnie po przemyciu uwodnionym fenolem pozostających w rurach kryształów adduktu oddzielonych od macierzystych ługów. Głównym produktem kondensacji fenolu z acetonem prowadzonej w obecności kwaśnych katalizatorów, również kationitów, jest 2,2-di(4-hydroksyfenylo)propan zwany dianem lub bisfenolem A: CH3 CH3 W procesie tym powstają również następujące produkty uboczne1’: 2,4-dian, 2,2-dian, 4-izopropylofenol, 4-izopropenylofenol, dimer 4-izopropenylofenolu, 2,4,4-trimetylo-2’-oksyflawon, 2,4,4-trimetylo- 1 -(4’-oksyfenylo)inden-6-ol, 2,2,4-trimetylo-4-(4’-oksyfenylo)chroman, tris-fenole (BPX), tlenek mezytylu, foron, substancje smoliste. Zawartość związków ubocznych w surowym dianie może wynosić 3 18%2’. Ponieważ ich właściwości fizyczne i chemiczne są bardzo zbliżone do właściwości dianu, więc usuwanie tych zanieczyszczeń jest trudne. Dian używany do wytwarzania żywic epoksydowych stosowanych w elektrotechnice i elektronice, a szczególnie do otrzymywania poliwęglanów lub poliarylanów, musi być bardzo czysty i nie powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych w ilościach przekraczających 0,2% (w tym tylko śladowe ilości trisfenoli)31. Barwa jego 50-proc. metanolowego roztworu określana w skali Hazena nie powinna przekraczać 15 -и 20 jednostek. W przemyśle zazwyczaj stosuje się następujące metody oczyszczania dianu4 ^ 6): - wydzielanie dianu (w postaci kryształów adduktu dian-fenol) z mieszaniny poreakcyjnej i dalsze jego oczyszczanie; - wielokrotną krystalizację surowego dianu z rozpuszczalników organicznych; - destylację surowego dianu pod zmniejszonym ciśnieniem. Najbardziej rozpowszechniona jest pierwszą z tych metod. Możliwe są różne jej warianty. Najczęściej mieszaninę reakcyjną zawierającą nadmiar[...]

 Strona 1