Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IWO POLLO"

Polska technologia w świetle rozwoju przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Porównano ze sobą cztery główne okresy rozwoju polskiego przemysłu chemicznego (1790- 1823, 1920-1939, 1945-1960 i lata dziewięćdziesiąte ub. wieku) wskazując na ich podobieństwo i różnice a także przedyskutowano poglądy na sposób określania strategicznych kierunków rozwoju tego przemysłu w okresie gospodarki podlegającej transformacji, w szczególności w warunkach prywatyzacji sektorów gos[...]

 Strona 1