Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTIAN PINDUR"

Zderzeniowe metody precypitacji kryształów do zastosowań farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informacje o wybranych metodach wytrącania składników czynnych farmakologicznie. W metodach tych wykorzystywano do mikromieszania ciągłe zderzanie się dwu strumieni reagentów. Zaproponowano własne rozwiązanie należące do tej grupy, nazwane metodą DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe). Processes for micromixing of liq. streams with chem. reactions by continuous collision were brief[...]

Rozpraszanie gazu w wodnym roztworze gliceryny metodą ciągłego zderzania się strumieni faz

Czytaj za darmo! »

198 80/5(2001) Dr inż. Krystian Pindur w roku 1991 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - hydrodynamika przepływów dwufazowych ciecz - gaz. Dwa - Strumienie - Prostopadłe). Jest ona realizowana przy użyciu dystrybutora gazu typu DSP stosowanego do rozpraszania gazu w cieczach. Metoda t[...]

 Strona 1