Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA WILCZYŃSKA"

Badania adsorpcji lotnych związków organicznych z fazy gazowej na wybranych zeolitach.Studia literaturowe i badania doświadczalne równowagi adsorpcji

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literaturowego wyników badań równowagi i procesu adsorpcji lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compounds) z fazy gazowej na złożu zeolitów w kolumnie adsorpcyjnej. Przedstawiono także wyniki własnych badań doświadczalnych równowagi adsorpcji 2-propanolu z fazy gazowej na dwóch adsorbentach zeolitowych HiSiv 1000 oraz HiSiv 3000 w temp. 20°C. W badaniach [...]

 Strona 1