Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA STASZEWSKA-SAMSON"

Influence of higher and high temperature on anti-corrosive properties of diamond-like carbon coating on S355 steel DOI:10.15199/40.2019.6.2


  1. Wprowadzenie Stale niskostopowe i stopowe (PN-EN 10020: 2003) są powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu jako materiał konstrukcyjny, ze względu dobre właściwości mechaniczne [2,18]. Stale, zwłaszcza niskostopowe łatwo korodują, co sprawia wiele problemów z jej użytkowaniem [4]. Z tego względu ciągle poszukuje się skutecznych oraz tanich sposobów ochrony stali przed korozją, głównie w środowisku agresywnych elektrolitów. Jednym ze sposobów jest stosowanie różnego rodzaju powłok ochronnych [3]. Powłoki ochronne stanowią swego rodzaju bezpośrednią osłonę przed oddziaływaniem środowiska naturalnego z powierzchnią metalu. Powłoki ochronne powinny być szczelne, odporne na działanie korozyjne otoczenia, łatwe do otrzymania w procesie produkcji, tanie oraz charakteryzować się estetycznym wyglądem [7]. Większość z tych cech wykazują powłoki diamentopodobne (diamond like carbon (DLC)). Powłoki DLC wyprodukowane były po raz pierwszy w 1971 r. przez Aisenberga i Chabota [1]. Obecnie powłoki DLC otrzymuje się dwoma podstawowymi metodami, które polegają na: (i) fizycznym osadzaniu węgla z fazy gazowej (physical vapour deposition (PVD)) lub (ii) chemicznym osadzaniu węgla z fazy gazowej (chemical vapour deposition (CVD)) [8,12]. Warstwy węglowe w postaci DLC są mieszaniną amorficznego lub drobnokrystalicznego węgla o hybrydyzacji elektronów sp3, sp2 i sp1. Hybrydyzacja sp3 jest charakterystyczna dla atomów węgla w strukturze diamentu i dlatego powłoki DLC wykazują dużą twardość. Hybrydyzacja elektronów typu sp2 jest właściwa dla struktury grafitu, co powoduje, że powłoki DLC mają wysokie przewodnictwo elektryczne oraz niski współczynnik tarcia [21]. Modele struktury krystalicznej diamentu, grafitu i warstwy diamentopodobnej pokazano na rysunku 1. Ponadto, powłoki diamentopodobne są odporne chemicznie i posiadają dobrą wytrzymałość mechaniczną [13]. Z tego względu powłoki DLC naniesione na metale i stopy znacznie po- Otr[...]

 Strona 1