Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"onika Kaczmarczyk"

PACKAGING SPECTRUM: Aktywne opakowanie regulujące wilgotność i zawartość wody. Projekt HumidWRAP DOI:10.15199/42.2019.7.2


  STRESZCZENIE: Jakość konsumencka wielu produktów rynkowych, zarówno przemysłowych, jak i spożywczych, zależna jest w dużym stopniu od podatności na zmiany wilgotności otoczenia. Nadmierna lub zbyt niska zawartość wilgoci w środowisku przechowywania produktów może powodować negatywne zmiany, np. korozję, gwałtowny rozwój mikroorganizmów (bakterii, pleśni) na powierzchni, wysuszenie, niekorzystne zmiany organoleptyczne. Właściwie dobrane opakowanie może w znaczący sposób wpływać na utrzymanie jakości zapakowanych produktów i finalnie wydłużać termin ich przydatności użycia. Zabezpieczenie produktów poprzez aktywne opakowanie z papieru i/lub tworzyw sztucznych, regulujące i kontrolujące zmiany wilgotności i zawartość wody w produktach jest celem projektu HumidWRAP "Aktywne opakowanie regulujące wilgotność i zawartość wody". Projekt realizowany jest przez jednostki naukowo-badawcze z Polski, Niemiec i Belgii (Walonii) w ramach 23 konkursu CORNET. Wykonawcami krajowymi są Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) jako wnioskodawca i koordynator krajowy oraz jako wykonawcy: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (CBIMO) oraz COBRO - Instytut Badawczy Opakowań. ABSTRACT: The consumer quality of many market products, both industrial and food, depends to a large extent on the susceptibility to changes in ambient humidity. Excessive or too low moisture content in the product storage environment can cause negative changes such as corrosion, rapid growth of microorganisms (bacteria, mold) on the surface, drying, adverse organoleptic changes. Properly selected packa[...]

 Strona 1