Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Jastrzebski"

Okreslenie spawalnosci stali i stopów tytanu na podstawie wykresów przemian fazowych DOI:


  Streszczenie W artykule w oparciu o schematy praktyczne, wykresy i tabele omówiono problemy z pekaniem stali i stopów tytanu. Na wykresie zelazo-wegiel naniesiono wykresy stopów tytanu, a w tabelach podano współrzedne punktów wykresu przemian fazowych dla stopów tytanu odpowiadajacym stalom konstrukcyjnym, ferrytycznym, austenitycznym i martenzytycznym. Porównano tez wykresy chłodzenia stali konstrukcyjnych i stopów tytanu, a takze ich wpływ na pekanie na zimno. Dla nowoczesnych stali niskoweglowych (<0,02%C) zaproponowano zastapienie równowaznika wegla równowaznikiem niklu uzupełnionym o wodór.. Wprowadzenie Wzrost czystosci w metalurgii doprowadziło do zmiany niektórych obowiazujacych standardów teoretycznych. Do niektórych zaawansowanych zastosowan łatwiej jest wykształcic nowych specjalistów, a w innych przypadkach lepiej przekonac do nowych metod starych fachowców. W USA metalurgie rozwijali praktycy, w Polsce technolodzy, czyli humanisci, a w Japonii scisłowcy. W petrologii, czyli badaniach mikroskopowych geologii, humanisci podaja cechy obrazu, w metaloznawstwie, czyli badaniach mikroskopowych w metalurgii stworzono matematyke obrazkowa (podzielono obraz na 5 struktur, a kazda strukture na podstruktury), a w budownictwie laborant na podstawie płaskiego obrazu próbuje odtworzyc przestrzenny obraz. Podobnie przeniesienie wyników badan nad sztuczna inteligencja z medycyny do badan technicznych przyniosły znaczny postep w rozumieniu tej tematyki. Nie oznacza to, ze nie mozna przenosic wiedzy ogólnej i metod badawczych z jednej dziedziny do drugiej, z jednego kraju do drugiego, czy ze stopów tytanu do stali stopowych. Ograniczeniem jest poprawnosc polityczna naukowców. W tym artykule postaramy sie porównac wiedze z przetłumaczonych na jezyk polski podreczników metalurgii japonskich, amerykanskich i rodzimych polskich. Badania dylatometryczne i rysowanie przez praktyków wykresów przemian fazowych zrobiły postep w met[...]

Mozliwosci wykorzystania technik komputerowych do wspomagania oceny radiogramów spoin i do tworzenia trenazerów radiologów DOI:


  1. Wprowadzenie W poprzednich artykułach omawialismy algorytmy symulujace zdolnosci scisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badan wizualnych1 i badania przełamów2, z których protokoły stanowia podstawe do wystawiania uprawnien spawaczy. W dyrektywie cisnieniowej wymaga sie tez protokołu badan radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierajac sie na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjelismy próbe opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenazery komputerowe. Ponadto omówiono mozliwosci importowania doswiadczen z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m.in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne. słowa kluczowe: badania radiograficzne, komputerowe wspomaganie badan radiograficznych, typy zdolnosci radiologa, modelowanie typów zdolnosci człowieka approach to computer techniques application for the evaluation radiograms of joints and creation of radiogram trainers Abstract In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates. Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test welds. In this article, based on the international standards, pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical r[...]

Trenazer operatorów robotów w masce komputerowej ze wzbogacona rzeczywistoscia DOI:


  W artykule omówiono wybrane aspekty umozliwiajace zastosowanie narzedzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów juz dzis dostepne sa podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposazony w kamere cyfrowa mógł zastapic tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podaja, ze dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna bedzie granica pomiedzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz takze spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napiecie, prad i predkosc spawania. Mozliwe jest takze dynamiczne okreslanie wadliwosci spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilnosci łuku spawalniczego oraz okreslenie wektorowej odległosci spawacza i operatora robota od instruktora. słowa kluczowe: spawanie, rzeczywistosc wzbogacona, przetwarzanie obrazu, maska spawalnicza, filtr, jeziorko spawalnicze, operator robota in-mask augmented reality trainer for welding robot operators Abstract This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visi- Rys. 1 Futurystyczna obserwacja przez kamery telefonów komórkowych spawania metoda 138 (drutem proszkowym metalicznym) od strony przetopu i od strony rowka spawalniczego (na zdjeciu od lewej: Aleksiej Pokusawj, autor Ryszard Jastrzebski, Aleksander Czerwiec i spawacz Oleg Podesty). Zdjecie: Jacek Zawartka, i[...]

 Strona 1