Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Zawistowski"

Diffused mode of vacuum arc in high current interrupters

Czytaj za darmo! »

Using stationary solutions for electron plasma column in axial external magnetic field the analysis of spreading of initially high concentrated local currents is done. Early stage homogenization of local discharge is considered. It is shown that fast relaxation of electron density profile towards equilibrium is achieved with decreasing of maximum density more than 1000 times. Streszczenie. Wykorzystując stacjonarne rozwiązania dla plazmy elektronowej w zewnętrznym, osiowym polu magnetycznym przeprowadzono analizę rozmywania silnie skoncentrowanych lokalnych wyładowań . Skupiono się na wczesnym stadium procesu homogenizacji. Wykazano, że zachodzi szybka relaksacja do rozkładu równowagowego z równomiernym rozkładem gęstości prądu i maksymalną wartością gęstości zmniejszoną ponad 1000 razy (Jednorodne wyładowanie w próżniowych wyłącznikach wysoko prądowych). Keywords: high-current interrupters, electrodes erosion, stationary solution for electron plasma in axial magnetic field,. Słowa kluczowe: wyłączniki wysoko prądowe, erozja elektrod, stacjonarne rozwiązania dla plazmy elektronowej w osiowym polu magnetycznym.The main problem in constructing high current interrupters is high erosion of electrodes due to vacuum arc which is unavoidable especially during disconnecting. Particularly harmful is multiple arcs electric discharge with very non-uniform distribution of current on the surface of electrodes. To avoid such possible local high concentration of current an external axial magnetic field is applied in vacuum interrupters [1, 2, 3, 4]. Because of shielding effect in plasma [...]

 Strona 1