Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Musielak"

21. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2018) DOI:


  Wstęp Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa IDS 2018 zostało zorganizowane na kampusie Politechniki w Walencji w Hiszpanii (11-14 września ub.r.). Organizacji sympozjum podjęła się Katedra Technologii Żywności Politechniki Walencji i Katedra Chemii Uniwersytetu Balearów. Przedstawiciele dwóch uczelni współprzewodniczyli 11-osobowemu Komitetowi Organizacyjnemu i 83-osobowemu (jedna osoba z Polski) Komitetowi Naukowemu IDS 2018. Faktycznego wsparcia udzielili organizatorom absolwenci Szkoły Inżynierii Rolniczej i Środowiska (ETSIAMN - ang. School of Agricultural Engineering and Environment), w której to salach odbywały się obrady sympozjum. Na kształt Sympozjów Suszarnictwa wpływa Międzynarodowy Komitet Doradczy IDS złożony z 43 osób z 33 krajów (w tym trzech osób z Polski), któremu przewodniczy ich założyciel i animator prof. Arun S. Mujumdar. To właśnie On, wraz z przewodniczącym IDS 2018 prof. Antonio Mulet (z Politechniki w Walencji; prace z zakresu modelowania, wykorzystania niekonwencjonalnych form energii w suszarnictwie, właściwości fizykochemicznych żywności), przygotowali wprowadzenie do materiałów konferencyjnych [1]. W trakcie sympozjum zostały przedstawione dwa wykłady plenarne, które dotyczyły: (1) znaczenia Międzynarodowego Sympozjum Suszarnictwa w aspekcie globalnego rozwoju tej dziedziny, w tym analizy jej siły, słabości, możliwości i zagrożeń (ang. SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats[...]

 Strona 1