Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Jagustyn"

Oznaczanie frakcji biodegradowalnej w paliwach z odpadów

Czytaj za darmo! »

Energia wytworzona z frakcji biodegradowalnej (biomasy) zawartej w odpadach może być uznawana za energię odnawialną. Omówiono zagadnienie określania zawartości biomasy w stałych paliwach wytwarzanych z odpadów. Przedstawiono metodyki oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Przedyskutowano wyniki badań własnych dotyczących określania zawartości biomasy przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i metody izotopu węgla 14C. A review, with 13 refs., of the std. methods for detn. of biomass content in solid recovered fuels. The methods based on selective dissoln. and spectrometric detn. of 14C isotope were exptl. compared. Some differences in the results were obsd. Możliwość zaliczenia części energii wytwarzanej ze stałych paliw z odpadów do energii odnawialnej może w znacznym stopniu wpłynąć na upowszechnienie ich wykorzystania w energetyce. Niezbędnym warunkiem jest to, aby w rozwiązaniach systemowych istniała pewność, że energia ta pochodzi z biomasy będącej składnikiem tych paliw. Określenie udziału frakcji biodegradowalnej na etapie wytwarzania paliw z odpadów jest możliwe wtedy, gdy znany jest udział masowy komponentów biodegradowalnych i niebiodegradowalnych. Znacznie trudniejszym problemem jest jednak określenie udziału frakcji biodegradowalnej w przypadku braku tych informacji dla wyprodukowanego paliwa. Celem pracy było przedstawienie problematyki oznaczania zawartości frakcji biodegradowalnej w paliwach otrzymanych z odpadów (paliwa wtórne), a także porównanie i krytyczna ocena różnych metod analitycznych stosowanych w tym celu. Przedstawiono znormalizowane metody oznaczania wraz z oceną możliwości ich zastosowania w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i porównano je z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody izotopu węgla[...]

 Strona 1