Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Boros"

Owies jako źródło składników bioaktywnych o charakterze prozdrowotnym DOI:


  Owies i produkty owsiane są uznanymi składnikami pożywienia, które skutecznie zapobiegają chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości. Wiąże się to z wyjątkową kombinacją składników odżywczych i bioaktywnych, która decyduje o dużej przydatności tego gatunku zboża w żywieniu człowieka. Frakcja rozpuszczalna błonnika owsa, a w szczególności jej główny składnik, β-glukan, wykazuje udowodnione w badaniach żywieniowych i epidemiologicznych działanie prozdrowotne. Owies jest również bogatym źródłem substancji o charakterze przeciwutleniającym. Słowa kluczowe: owies, błonnik pokarmowy, β-glukan, substancje bioaktywne Oat as a source of health promoting bioactives Abstract Oats and its products are recognized as food component effective to prevent cardiovascular diseases, diabetes and obesity. This is connected with unique combination of nutrients and bioactive, which determines the suitability of that cereal in human nutrition. The soluble fraction of oat fiber, and in particular its main component, β-glucan, has nutrition and health promoting effect, what was proven in nutrition and epidemiological researches. Oats, besides fiber, is also a rich source of substances with an antioxidant effect. Keywords: oats, dietary fiber, β-glucan, bioactives.Polska dołączyła do krajów borykających się z wieloma problemami zdrowotnymi, wynikającymi z nieprawidłowego odżywiania. Owies i produkty owsiane, ze względu na wyjątkową kombinację składników odżywczych i bioaktywnych, są uznanymi składnikami pożywienia, które skutecznie zapobiegają chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości. W porównaniu do innych zbóż ziarno owsa zawiera mniej skrobi, a więcej białka o bardzo dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym i tłuszczu o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest również najbogatszym źródłem błonnika pokarmowego, który wpływa korzystnie na organizm, poprzez stymulowanie pożądanego przebiegu przemian [...]

Owies jako źródło składników odżywczych o charakterze prozdrowotnym DOI:


  W dobie wzrastającego zanieczyszczenia środowiska, intensyfikacji masowej produkcji, a także podwyższenia tzw. "tempa życia", człowiek i jego organizm staje się ofiarą wszelkich negatywnych efektów związanych z tymi zmianami. Przejawia się to we wzroście zapadalności na choroby nowotworowe, układu krwionośnego, a także pokarmowego. Z tego względu w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania roślinami o właściwościach prozdrowotnych. Jedną z nich jest owies. Ziarno owsa znajduje zastosowanie przede wszystkim jako pasza dla zwierząt, jednak potrzeba polepszania jakości pożywienia spowodowała, że owies zyskuje na znaczeniu jako surowiec do produkcji żywności. Ponadto coraz szersze zastosowanie znajduje w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Tak różnorodne możliwości zagospodarowania ziarna owsa wiążą się z jego specyficznym składem chemicznym, różniącym się znacznie od składu chemicznego ziarna innych zbóż. Owies jest cennym źródłem składników odżywczych i nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych. Podobnie jak w przypadku innych zbóż, w składzie chemicznym owsa przeważają węglowodany, jednak ich właściwości fizykochemiczne są nieco inne. Zawiera ponadto znaczne ilości białka o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych i witamin. Składniki odżywcze są to substancje chemiczne dostarczane do organizmu wraz z pokarmem, które trawione w przewodzie pokarmowym dostarczają substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spełniają one trzy podstawowe funkcje w organizmie: budulcową, energetyczną i regulującą. Głównymi składnikami odżywczymi ziarna zbóż (w tym owsa) są: skrobia, białko, lipidy, składniki mineralne i witaminy. Skrobia jest składnikiem zapasowym ziarna, który jest głównym źródłem energii w pożywieniu. Pod względem chemicznym skrobia jest polimerem D-glukozy połączonym wiązaniami α-glikozydowymi.[...]

Pieczywo pszenżytnio-owsiane, jako alternatywa dla chleba pszennego DOI:


  Pieczywo oraz produkty zbożowe stanowią ważne źródło energii i składników o charakterze prozdrowotnym w codziennej diecie człowieka. Dlatego w ramach projektu Lider opracowywana jest receptura na chleb pszenżytni o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych, poprzez dodatek błonnika owsianego. Ponadto celem badań jest określenie wartości wypiekowej wybranych odmian pszenżyta oraz zbadanie wpływu różnych stężeń dodatku koncentratu błonnika owsianego (KBO) na jakość pieczywa pszenżytniego. Na podstawie dotychczas zrealizowanych badań wykazano, że możliwe jest uzyskanie dobrej jakości chleba z wybranych odmian pszenżyta. Suplementacja mąki pszenżytniej KBO polepszyła wartość prozdrowotną otrzymanych chlebów, które mogą być oznaczane jako produkty będące bogatym źródłem błonnika pokarmowego. Chleby pszenżytnio-owsiane charakteryzują się wyższą zawartością składników bioaktywnych w porównaniu do chleba pszennego. Słowa kluczowe: pszenżyto, owies, błonnik, wartość prozdrowotna.Podstawową funkcją żywności jest zaspokajanie głodu oraz dostarczanie energii i składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu. W dobie rosnącej liczby zgonów spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi, a także wzrastającej świadomości konsumentów, poszukuje się żywności, która poza właściwościami odżywczymi pełniłaby funkcje prozdrowotne. Żywność prozdrowotna, głównie pochodzenia roślinnego, wykazuje udokumentowany, korzystny wpływ na zdrowie, który wynika z obecności w niej składników bioaktywnych. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego związki bioaktywne to fizjologicznie aktywne składniki występujące w żywności i suplementach diety, niezbędne do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb żywieniowych, które poza tym odgrywają rolę w utrzymaniu zdrowia i są bezpieczne w spożyciu. Do składników bioaktywnych należą: probiotyki, prebiotyki, błonnik pokarmowy, aminokwasy, peptydy i białka, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, cholina i lec[...]

 Strona 1