Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Franciszek Hułas"

Co znaczy "być innowacyjnym"

Czytaj za darmo! »

Innowacyjność to przede wszystkim stan ducha pozwalający przedsiębiorstwu na poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań funkcyjnych, które pozwoliłyby zaproponować najkorzystniejszą usługę lub produkt. Zbyt często innowacyjność utożsamiana jest z zaawansowanymi technologiami. Tymczasem, proces ten może dotyczyć na przykład takich zmian w produkcie, aby lepiej był odbierany przez rynek lub po pros[...]

Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Autor artykułu jest absolwentem Ekonomii SGGW w Warszawie oraz Zarządzania MSP i Doradztwa w ESA w Angers (Francja). Od 2005 roku pracuje w dziale planowania i wdrażania strategii grupy CB Expansion - europejskiego lidera pakowanego francuskiego pieczywa.Innowacyjność nie jest tylko pustym frazesem. Jest ona bardzo ważnym czynnikiem, na którym fi rmy nie tylko opierają swoje założenia strateg[...]

Etyka w biznesie nie jest jedynie tematem trendy, ale rzeczywistym problemem (cz. I)

Czytaj za darmo! »

Celem prowadzenia działalności gospodarczej nie może być jedynie osiąganie zysku, ale przetrwanie fi rmy, jako organizacji i jej harmonijne trwanie w społeczeństwie. W sensie ekonomicznym przedsiębiorstwo jest przede wszystkim miejscem kreowania bogactwa, a prawda ta nie stoi w sprzeczności z etyką, jako taką. Już w Księdze Rodzaju zapisane było, aby "tworzyć i dzielić po najlepszej zapłacie w [...]

Jak należy rozumieć "etykę biznesu"? (cz. II)

Czytaj za darmo! »

Poszukiwanie zachowań etycznych, w tym dotyczących sfery biznesu, należałoby rozpocząć od nas samych. W zależności od tego, ile osób bierze udział w rozmowie na ten temat, tyle różnych opinii w dyskusji. Jest to sprawa dość indywidualna, mimo iż jej pojęcie wpisuje się w znacznie szersze zagadnienie etyki jako takiej. Zależy ono od naszej percepcji tego, co jest etyczne, od naszych wartości, o[...]

Po co firmie silna marka, czyli marki się nie ma, marką się jest

Czytaj za darmo! »

Często w polskich fi rmach, szczególnie tych niewielkich, istnieje błędne pojęcie tego, czym w rzeczywistości jest zarządzanie marką. Różnica między marką a marketingiem jest bowiem znacząca. Dylemat ten pojawia się na etapie tłumaczenia tych pojęć z języka angielskiego. Z angielskiego marka to brand, w słowie marketing nie ma zaś różnicy. Problemem jest, że oba te pojęcia są mieszane i niero[...]

Po co firmie silna marka? (Cz. I)

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa działające w warunkach intensywnej konkurencji przywiązują coraz większą wagę do sukcesu nowych produktów. W dzisiejszych czasach sprzedaż nowości może generować nawet trzecią część przychodów. Przetrwanie młodego przedsiębiorstwa często zależy od powodzenia wyrobu debiutującego na rynku lub zaakceptowania przez konsumentów nowej usługi.Duża część fi rm o ugruntowanej pozycji [...]

Po co firmie silna marka? (Cz. II)

Czytaj za darmo! »

Jak pokazują przykłady marek z różnych branż, mających silne pozycje na rynku, w dzisiejszych czasach silna marka może być wykreowana nawet dla codziennego, wręcz powszechnego produktu. Jednak w przypadku dóbr pierwszej potrzeby, a szczególnie żywności, bez dobrego produktu stworzenie silnej marki nie jest możliwe. Związek między jakością produktu a siłą marki widoczny jest chociażby przy anal[...]

Po co fi rmie silna marka? (Cz. III)

Czytaj za darmo! »

O szansach na odniesienie sukcesu rynkowego przez nowy produkt decyduje otoczenie marketingowe. Tworzą je trudne do kontrolowania czynniki zarówno lokalne jak i globalne o szerokim zasięgu. Aby je wykorzystać dla przedsiębiorstwa należy dysponować odpowiednią kulturą organizacyjną oraz zadbać o optymalne zarządzanie. Czynniki zewnętrzne, to takie, do których zalicza się na przykład bogactwa na[...]

Po co fi rmie silna marka? (Cz. III)

Czytaj za darmo! »

O szansach na odniesienie sukcesu rynkowego przez nowy produkt decyduje otoczenie marketingowe. Tworzą je trudne do kontrolowania czynniki zarówno lokalne jak i globalne o szerokim zasięgu. Aby je wykorzystać dla przedsiębiorstwa należy dysponować odpowiednią kulturą organizacyjną oraz zadbać o optymalne zarządzanie. Czynniki zewnętrzne, to takie, do których zalicza się na przykład bogactwa na[...]

Po co firmie silna marka? (Cz. IV)

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo, które chce zbudować silną i wyrazistą markę musi pamiętać, że wszystkie podjęte przez nie działania, nawet te najmniejsze i krótkoterminowe mają znaczenie dla jego przyszłości. Były prezes Quaker Oats, światowego lidera w segmencie produktów zbożowych, John Stuart powiedział kiedyś "gdybyśmy mieli podzielić nasz biznes, chętnie wziąłbym marki, znaki handlowe i całą związaną z [...]

 Strona 1