Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Barański"

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych DOI:10.15199/74.2018.10.2


  Ogólnodostępne współczesne mapy Google Earth umożliwiają wizualizację pomiarów dowolnych wielkości fizycznych dokonywanych w przestrzeni trójwymiarowej. Wyświetlanie pomiarów na tego rodzaju mapach umożliwia rozwiązanie różnego rodzaju problemów. Powiązanie pomiaru z miejscem jego wykonania daje nowe możliwości interpretacji, zwłaszcza gdy osoba dokonująca pomiaru lub obiekt, w którym dokonywane są pomiary, znajdują się w ruchu. Proste pomiary otrzymywane z odbiorników GPS, tj. pozycja i prędkość, pozwalają wyznaczyć trajektorię poruszających się obiektów. Umożliwia to identyfikację miejsc: przyspieszeń, zwolnień i zatrzymań. Wyświetlanie wyników na mapie może być wykorzystywane w celu analizy i optymalizacji prędkości i toru, po którym przemieszczają się te obiekty, a także np. w celu analizy wypadków komunikacyjnych - na mapie można pokazać drogę i tempo hamowania pojazdu. Skorelowanie dowolnej zmierzonej wielkości fizycznej z pozycją geograficzną i prędkością daje nowe możliwości oceny i interpretacji wyników pomiarowych. Na mapach można przedstawić wyniki różnorakich pomiarów środowiskowych, np. poziomu zanieczyszczeń powietrza bądź jakości oświetlenia ulic. Można precyzyjnie pokazać powiązanie prędkości ze zużyciem energii w przypadku pojazdów elektrycznych, co może okazać się szczególnie przydatne w dobie nadchodzącej elektromobilności. Otwierają się możliwości wykorzystywania map w pomiarach specjalistycznych, np. do wizualizacji defektów izolacji rurociągów zakopanych w ziemi. Niniejszy artykuł przedstawia jedynie kilka z licznych dziedzin, w których można wizualizować pomiary na mapach. Pierwszy z omawianych przykładów dotyczy trajektorii samolotu startującego z lądowiska położonego na zboczu góry Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Wszystkie potrzebne do powstania tego wykresu dane zostały pobrane z odbiornika GPS rejestratora pomiarowego mR4. Odbiorniki GPS wysyłają ramki z informacjami w postaci protokołu NMEA0183 lub[...]

 Strona 1