Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Witold Poko"

POLSKA JAKOŚĆ w 100-lecie odzyskania niepodległości DOI:


  "TQM jest rodzajem zbiorowego wysiłku zorientowanego na jakość i prowadzącego do ciągłego doskonalenia organizacji w celu osiągania najwyższych efektów we wszystkich podejmowanych decyzjach i formach działalności." Profesor Edward Kindlarski, jeden z klasyków polskiej szkoły jakości.Tradycja, która kształtuje przyszłość 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone w naszym kraju w 2018 roku, a także 25-lecie Polskiej Nagrody Jakości, przypadające na 2019 rok, oraz 100-lecie narodzin naukowego zarządzania przez jakość, mające swoje źródło w latach dwudziestych ubiegłego wieku, stanowią okazję do podzielenia się refleksją na temat kształtowania i wiarygodności jakości. Polska Nagroda Jakości stanowi przyjętą w połowie lat 90. XX wieku formułę wyłaniania najlepszych - zapewniających nie tylko wymaganą, ale i oczekiwaną przez rynek jakość - organizacji zmierzających ku doskonałości, a także osób aktywnie współtworzących i wdrażających idee jakości w życie. W listopadzie br. zaplanowano organizację krajowej Konferencji dedykowanej Polskiej Nagrodzie Jakości - "Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości". Konferencja ta ma stanowić forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii dotyczących roli innowacji w polskiej gospodarce, istnienia jakości w świadomości Polaków oraz jakości jako determinanty doskonałości. Przeds[...]

 Strona 1