Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Prusak"

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Mgr inż. Jan Pabiańczyk (1938-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

Jan Pabiańczyk urodził się 19 stycznia 1938 r. w Chrząstowie pod Łodzią. Był najmłodszy z czworga rodzeństwa - dzieci Stanisławy i Stanisława Pabiańczyków. Szkołę powszechną ukończył w powiatowym Parzęczewie. Naukę kontynuował w gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu. W 1961 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (specjalizacja automatyka napędów). W 1963 r. z żoną Wiesławą założył rodzinę i przeniósł się do Józefowa k. Otwocka. Mieli troje dzieci. W latach 1963-1969 pracował w Fabryce Aparatury Elektrycznej EFA w Glinie k. Otwocka jako konstruktor, kontroler i projektant[...]

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018 DOI:


  W dniach 18-20 października 2018 r. w Zakopanem odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018. Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski oraz Towarzystwo Techniczno-Naukowe Sem-Trak. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego w składzie: Jan Kazior - JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Piotr Szymczak - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wojciech Orzech - prezes Zarządu PKP Energetyka, Tadeusz Trzmiel - wiceprezydent Krakowa, Włodzimierz Żmuda - wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe. W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodziło 22 profesorów i adiunktów, którym przewodniczył dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej prof. Adam S. Jagiełło. Od 26 lat Konferencje te organizowane są przez ten sam Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej, będący jednocześnie członkami Sekcji Trakcji Elektrycznej Oddziału Krakowskiego SEP. Uroczystego otwarcia obecnej Konferencji dokonał prof. Adam S. Jagiełło, który na wstępie powitał przybyłych gości. Następnie omówił sytuację na Wydziale, którym kieruje w kontekście wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Pełne ciepła i życzliwości b[...]

 Strona 1